Nettleiepriser

Nettleie dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Det er myndighetene som setter rammen for nettleien. Lyse Elnett har den tredje laveste nettleien i landet for privatkunder.

For elektroentrepenører

For å effektivisere prosessen mellom installatørene og Lyse Elnett har vi innført elektronisk meldingshåndtering.

Automatiske strømmålere

Lyse skal hjem til alle sine over 140.000 nettkunder for å installere ny automatisk strømmåler. Ny strømmåler gjør at du slipper å lese av strømforbruket, og gjør det enklere å følge med på forbruket og regulere det.

Kostnader ved utbygging

Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak i må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av et anleggsbidrag eller regningsarbeid. Bunnfradrag fjernes fra 1. januar 2015.

Plusskunde - produsere egen strøm

Lyse Elnett jobber for å gjøre det enklere for nettkunder å produsere egen strøm, og bli en plusskunde. Det er blitt jobbet med å få etablert et godt rammeverk som gir vilkår for tilknytning og tekniske krav til for eksempel solcelleanlegg.

Elsikkerhet og Det lokale eltilsynet (DLE)

Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. De fleste boligbranner er forårsaket av feil bruk av eller feil på elektriske apparater. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere brann, ulykker og skader forårsaket av elektrisk strøm.

KONTAKT OSS

Kundesenter

Tlf: 51 90 80 79
Fra utlandet: +47 51 90 80 79)
 

Sentralbord

51 90 80 00
 
Kostnader ved å ringe kundesenteret

Lyse Elnett AS
Breiflåtveien 18
Mariero
4017 Stavanger