Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nå slipper du å lese av strømmen

Ny automatisk strømmåler betyr at det er slutt på månedlig mas om å lese av strømforbruket og sende det inn til oss. Da går dette av seg selv og du slipper å tenke på det.

Ny strømmåler leser av strømmen automatisk.

Varsel om feil

I dag har vi ikke direkte kontakt med strømmåleren i et hus og kan heller ikke se om du har strøm eller om det er feil i distribusjonsnettet. Ny strømmåler kan i framtiden sende varsel til nettselskapet hvis måler er uten strøm eller hvis det registreres jordfeil i elektrisk anlegg i huset. Dette vil gjøre det mulig å raskere lokalisere feil og få dem rettet.

Driftssentralen er døgnbemannet og ansatte sitter og følger med via ulike dataskjermer med på strømnettet og om det oppstår feil.

Kontroll på forbruk og faktura

Med timesmåling får du en faktura som er basert på helt eksakte måleverdier for ditt forbruk. Du som kunde kan i dag se strømforbruket ditt per måned, men med ny måler vil forbruk per dag og etterhvert per time bli tilgjengelig på "Min Side". Du får altså mer detaljert data som kan brukes til for eksempel å tilpasse forbruket til tider av døgnet med lavere priser.

Jente med nettbrett på kjøkkenet

Smartere

Den nye måleren åpner for muligheten til å ta i bruk smarte tilleggstjenester i hjemmet som blant annet kan gjøre det enklere å styre strømforbruket. I første fase av målerutrullingen ble det benyttet en gateway for å kommunisere målerdata inn til oss, og den kan også være datahjernen i et smarthus eller for velferdsteknologi.

Illustrasjon der eldre dame holder nettbrett som kan styre et smarthus.