Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ny forbindelse Bjerkreim - Opstad

Det er planer om ny strømlinje mellom ny sentralnettstasjon i Bjerkreim og transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Dette bidrar til å sikre god og stabil forsyning av strøm til Jæren. Konsesjonssøknad for ny strømlinje samt ny transformatorstasjon på Opstad er lagt ut på offentlig høring. Høringsfrist er 1. august.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerte åpent møte på Undheim før sommerferien. NVE orienterte om behandlingen av søknaden og Lyse Elnett infomerte om planene.
 

Søknaden er også tilgjengelig på NVE sine internettsider. Skjema for høringsuttalelser finner du samme sted. Uttalelser kan også sendes som epost til nve@nve.no eller brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Alle uttalelser må sendes til NVE innen 1. august 2017.

 

  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Kontakt oss
  • Grunneier
Om prosjektet

Bakgrunn
Det er nødvendig å forsterke hovedforsyningen av strøm til overordnet strømnett på Jæren for å møte økt behov for strøm i området. En ny strømlinje fra den nye Bjerkreim transformatorstasjon til nye Opstad transformatorstasjon bidrar til det.

Det er gitt konsesjon til flere vindparker i Bjerkreim. Disse skal knyttes til strømnettet i nye Bjerkreim transformatorstasjon som Statnett har startet å bygge. Transformatorstasjonen ligger øst for Holmavatn i Bjerkreim kommune.

Vindparkene i nordre klynge, Måkaknuten og Stigafjellet, har konsesjon for strømlinje ned til den nye transformatorstasjon. Traseen for denne strømlinjen går via Kartavoll i Time kommune. På strekningen fra Kartavoll i Time kommune til Bjerkreim transformatorstasjon er planen at Lyse Elnett sin nye forbindelse går i felles masterekke sammen med linjen som går til vindkraftverkene i nordre klynge. Det er gitt konsesjon til en dobbelkurslinje mellom Bjerkreim transformatorstasjon og Kartavoll i Time kommune.

Flere alternativer
Den nye strømlinjen vil videre gå mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon. Det er sett på alternative linjetrasèer mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon for å få ny forbindelse på 132 kV til regionalnettet på Jæren. Med den nye forbindelsen vil Jæren være forsynt fra tre retninger; nord, sør og øst.
Det skal i tillegg bygges ny transformatorstasjon på Opstad for å erstatte den som står der i dag. Den nye stasjonen er planlagt som felles stasjon med Jæren Everk.

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Grunneierkontakt

  • Navn: Åge Emanuel Rovik
  • E-post
  • Kontor telefon: 51908879

Prosjektleder

  • Navn: Beate Rønneberg
  • E-post
  • Kontor telefon: 51908784