Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ny forbindelse Bjerkreim - Opstad

Lyse Elnett har fått konsesjon for å bygge ny linje mellom ny transformatorstasjon i Bjerkreim og Opstad i Hå kommune, samt ny transformatorstasjon på Opstad. Dette bidrar til å sikre god og stabil forsyning av strøm til Jæren.

Den nye transformatorstasjonen vil være en felles stasjon med Jæren Everk, og skal erstatte eksisterende stasjon. Byggestart i april 2019. Byggestart for ny kraftlinje mellom Kartavoll og nye Opstad transformatorstasjon er planlagt i mai 2019. 

Anleggskonsesjonen og bakgrunnen for vedtaket finner du under menypunktet "Dokumenter og kart".

 

  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Kontakt oss
  • Grunneier
Om prosjektet

Bakgrunn
Det er nødvendig å forsterke hovedforsyningen av strøm til overordnet strømnett på Jæren for å møte økt behov for strøm i området. En ny strømlinje fra den nye Bjerkreim transformatorstasjon til nye Opstad transformatorstasjon bidrar til det.

Det er gitt konsesjon til flere vindparker i Bjerkreim. Disse skal knyttes til strømnettet i nye Bjerkreim transformatorstasjon som Statnett har startet å bygge. Transformatorstasjonen ligger øst for Holmavatn i Bjerkreim kommune.

Vindparkene i nordre klynge, Måkaknuten og Stigafjellet, har konsesjon for strømlinje ned til den nye transformatorstasjon. Traseen for denne strømlinjen går via Kartavoll i Time kommune. På strekningen fra Kartavoll i Time kommune til Bjerkreim transformatorstasjon er planen at Lyse Elnett sin nye linje går i felles masterekke sammen med linjen som går til vindkraftverkene i nordre klynge. Det ble gitt konsesjon til en dobbelkurslinje mellom Bjerkreim transformatorstasjon og Kartavoll i Time kommune 27.oktober 2016 . Det er Norsk Vind Energi som har ansvaret for å sette opp mastene på dette strekket.

Flere alternativer
Den nye strømlinjen vil videre gå mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon. Det er sett på alternative linjetrasèer mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon for å få ny forbindelse på 132 kV til regionalnettet på Jæren. Med den nye forbindelsen vil Jæren være forsynt fra tre retninger; nord, sør og øst.
Det skal i tillegg bygges ny transformatorstasjon på Opstad for å erstatte den som står der i dag. Den nye stasjonen er planlagt som felles stasjon med Jæren Everk.

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Grunneierkontakt
Navn: Silje Kristin Osmundsen
Epost
Tlf: 48262104

Prosjektleder for ny linje:
Navn: Viggo Kristoffersen
Epost
Tlf: 51908969

Entreprenør Hallingmast (linjebygging) kan kontaktes av grunneiere ved behov for praktiske avklaringer i byggefase: Navn: Knut Magne Rukke
Tlf: 95135380
Navn: Steingrim Livgård Yttri
​Tlf: 48251977

Prosjektleder for Opstad transformatorstasjon:
Navn: Jan Terje Larsen
Epost
​Tlf: 51908624