Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ny forbindelse Bjerkreim - Opstad

Det er planer om ny strømlinje mellom ny sentralnettstasjon i Bjerkreim og transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Dette bidrar til å sikre god og stabil forsyning av strøm til Jæren. Konsesjonssøknad for ny strømlinje samt ny transformatorstasjon på Opstad er til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerte åpent møte på Undheim før sommerferien. NVE orienterte om behandlingen av søknaden og Lyse Elnett infomerte om planene.

 

 

 

 • Om prosjektet
 • Dokumenter og kart
 • Kontakt oss
 • Grunneier
Om prosjektet

Bakgrunn
Det er nødvendig å forsterke hovedforsyningen av strøm til overordnet strømnett på Jæren for å møte økt behov for strøm i området. En ny strømlinje fra den nye Bjerkreim transformatorstasjon til nye Opstad transformatorstasjon bidrar til det.

Det er gitt konsesjon til flere vindparker i Bjerkreim. Disse skal knyttes til strømnettet i nye Bjerkreim transformatorstasjon som Statnett har startet å bygge. Transformatorstasjonen ligger øst for Holmavatn i Bjerkreim kommune.

Vindparkene i nordre klynge, Måkaknuten og Stigafjellet, har konsesjon for strømlinje ned til den nye transformatorstasjon. Traseen for denne strømlinjen går via Kartavoll i Time kommune. På strekningen fra Kartavoll i Time kommune til Bjerkreim transformatorstasjon er planen at Lyse Elnett sin nye forbindelse går i felles masterekke sammen med linjen som går til vindkraftverkene i nordre klynge. Det er gitt konsesjon til en dobbelkurslinje mellom Bjerkreim transformatorstasjon og Kartavoll i Time kommune.

Flere alternativer
Den nye strømlinjen vil videre gå mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon. Det er sett på alternative linjetrasèer mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon for å få ny forbindelse på 132 kV til regionalnettet på Jæren. Med den nye forbindelsen vil Jæren være forsynt fra tre retninger; nord, sør og øst.
Det skal i tillegg bygges ny transformatorstasjon på Opstad for å erstatte den som står der i dag. Den nye stasjonen er planlagt som felles stasjon med Jæren Everk.

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Grunneierkontakt

 • Navn: Åge Emanuel Rovik
 • E-post
 • Kontortelefon: 51908879

Prosjektleder for ny linje:

 • Navn: Viggo Kristoffersen
 • Epost
 • Kontortelefon: 51908969

Prosjektleder for Opstad transformatorstasjon:

 • Navn: Jan Terje Larsen
 • Epost
 • Kontortelefon: 51908624