Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Alt på en regning

Nye regler gjør at strømleverandører kan fakturere kunder for nettleie på vegne av nettselskap. Dette innebærer at du kan få en faktura for strøm og nettleie fra din strømleverandør. Lyse Elnett tilrettelegger for en slik gjennomfakturering for strømleverandører som ønsker det.

Dersom din strømleverandør har inngått avtale om fakturering med Lyse Elnett, så vil vi sende faktura for nettleie til din strømleverandør som strømleverandør betaler. Strømleverandøren fakturer så deg for nettleie på den samme fakturaen som du får for strøm. Dermed får kunder kun en faktura for nettleie og strøm.

Dette innebærer at hvis du har spørsmål om ditt strømforbruk eller korrigering av forbruk på faktura eller vil utsette faktura, så er det strømselskapet du skal kontakte og ikke lengre Lyse Elnett.

Du vil fortsatt kunne gå inn på lysenett.no/minside for å se ditt strømforbruk og endre kontaktinformasjon osv.

Myndighetene ser på gjennomfakturering som et viktig skritt på veien mot en ny markedsmodell i sluttbrukermarkedet, som de tar sikte på å implementere på noe lengre sikt.

Dersom du har bestilt annet arbeid fra nettselskap, for eksempel flytting av strømskap, gatelys eller bestilt tilknytning av nytt hus/hytte så blir dette fortsatt fakturert fra nettselskapet.

 

 

  • Spørsmål og svar om gjennomfakturering
Spørsmål og svar om gjennomfakturering

Hvorfor får jeg regning for nettleie fra mitt strømselskap, når jeg før fikk den fra Lyse Elnett?
En regelendring gjør at strømselskap nå kan fakturere nettleie på samme regning som de fakturerer kunder for strøm (kalt for gjennomfakturering).  Strømselskapet må ha inngått en avtale med nettselskapet for at kunder skal få alt på en regning.

Hva betyr gjennomfakturering for meg som kunde?
Med gjennomfakturering kan du få en felles regning for strøm og nettleie fra den strømleverandøren du har valgt. Dette bidrar til større valgfrihet for kunder og bedre oversikt over totale strømkostnader.

I tillegg vil du som kunde kun trenge å ha kontakt med din strømleverandør når du har spørsmål til regningen eller strømforbruket ditt. Du vil fortsatt kunne gå inn på lysenett.no/minside for å endre kontaktinformasjon, se forbruk osv.

Hvordan blir gjennomfakturering gjort i praksis?
Nettselskapet og det aktuelle strømselskapet inngår en avtale om gjennomfakturering. Etter at avtalen er på plass vil nettselskapet sende faktura for nettleie inkludert avgifter til strømleverandøren. Strømleverandøren betaler til nettselskapet, og legger så regning for nettleie på samme regning som du får for strømforbruket.

Hvem kontakter jeg ved spørsmål til min faktura eller forbruk?
Dersom du får en felles regning for nettleie og strømforbruk fra din strømleverandør, så er det strømleverandøren du kontakter hvis du vil ha utsatt faktura eller har andre spørsmål til regningen eller forbruket ditt.

Hvordan er avtalen om gjennomfakturering som Lyse Elnett og strømselskap har?
Det er laget en standard for denne type avtaler om gjennomfakturering. Du kan se avtalen vi inngår her.