Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Anskaffelser

Lyse Elnett AS er underlagt Lov om offentlige anskaffelser som gir føringer for innkjøpsprosesser. I de fleste anskaffelser følger vi prosedyren for konkurranse med forhandlinger etter forskrift om innkjøpsregler i forsyningsforskriften. Lyse benytter energibransjens leverandørdatabase Achilles Utilities NCE for å effektivisere prosessen.

Lyse henter ut tilbyderlister ved søk i databasen på kvalifiserte leverandører med kompetanse på definerte produktkoder. Achilles Utilities NCE annonserer i EU-tidende en gang i året, slik at leverandørmarkedet informeres om kvalifikasjonsordningen.

Anskaffelser over terskelverdiene – LOA - Forsyningsforskriftens Del II.

Tilbyderliste etableres ved at det utføres søk i kvalifikasjonssystemet for Achilles Utilities NCE. I tillegg til at leverandøren er registrert med kompetanse på produktkodene vi søker etter, må aktuelle leverandører tilfredsstille objektive tilleggskrav som vil variere etter anskaffelsens art. Selv om godkjenning i Achilles Utilities NCE er en betingelse, er det ingen garanti for å komme med på tilbyderlisten. Tildeling av kontrakt skjer etter vurdering av tilbudene i henhold til forhåndsdefinerte tildelingskriterier.

Anskaffelser under terskelverdiene – LOA - Forsyningsforskriftens - Del I

Ved anskaffelser under terskelverdiene benyttes fortrinnsvis Achilles Utilities NCE, men direkte henvendelser til lokale leverandører kan også være en aktuell fremgangsmåte.

Henvendelser om registrering i leverandørdatabasen:
Dere kan ta kontakt med Achilles via deres nettside. 

Konkurranseprosessen – en elektronisk prosess

I konkurranseprosessen bruker Lyse en web-portal som vi har kalt «Lyses forespørselsportal». Denne får tilbydere tilgang til ved invitasjon til konkurranse. Her skal all kommunikasjon mellom Lyse og leverandøren foregå. Lyse laster opp konkurransegrunnlaget og inviterte leverandører laster ned dokumentene og bekrefter deltakelse på Lyses forespørselsportal.

Underveis i prosessen, før tilbudsfrist, skal eventuelle spørsmål til Lyse kun stilles gjennom portalen og svar kommuniseres kun tilbake der.

Innen tilbudsfrist, laster tilbyder opp sitt tilbud på Lyses forespørselsportal og bekrefter levert. Lyse får ikke tilgang til tilbudet før etter fristen er utgått.

I evalueringsperioden vil Lyse stille sine avklaringsspørsmål til tilbyder gjennom portalen og svar gis tilbake samme sted.

Mer informasjon om konsernets retningslinjer for anskaffelser finner du på nettsiden til konsernet.

Andre spørsmål vedørende Lyses konkurranseprosesser kan rettes til:
Kontraktsleder Linda Grimsmo på epost: linda.grimsmo@lyse.no