Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Anskaffelser

I hovedsak er anskaffelser i Lyse Elnett omfattet av Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forsyningsforskriften. I de fleste anskaffelser anvender Lyse Elnett anskaffelsesprosedyren "konkurranse med forhandlinger etter forutgående kunngjøring", og velger ut kvalifiserte leverandørkandidater ved bruk av database Achilles Utilities NCE (tidligere "Sellicha").

Lyse Elnett identifiserer kvalifiserte leverandørkandidater ved søk på forhåndsdefinerte produktkoder i kvalifikasjonsordningen Achilles Utilities NCE. Leverandørkandidatene inviteres deretter til å bekrefte interessen. De som er valgt ut til å gi tilbud vil få invitasjon og tilgang til konkurransegrunnlaget. Achilles kunngjør periodisk kvalifikasjonsordningen Achilles Utilities NCE som EØS-kunngjøring (Doffin/TED).

​Leverandører som ønsker å registreres i kvalifikasjonsordningen eller å komme i kontakt med Achilles finner mer informasjon på deres nettside.
 

Anskaffelser over EØS-terskelverdiene – LOA - Forsyningsforskriftens Del II.

Ved anskaffelser omfattet av Forsyningsforskriftens Del II bruker Lyse Elnett i hovedsak Achilles Utilities NCE kvalifikasjonsordningen. Alternativt vil konkurranser kunngjøres på Doffin/TED.

Anskaffelser under EØS-terskelverdiene – LOA - Forsyningsforskriftens - Del I

Ved anskaffelser omfattet av Forsyningsforskriftens Del I (ikke krav til kunngjøring) benytter Lyse Elnett enten Achilles Utilities NCE eller retter forespørsler direkte til utvalgte leverandørkandidater.


Lyses alminnelige innkjøpsvilkår
Lyses Alminnelige innkjøpsvilkår legges til grunn for all levering av varer og tjenester til Lyse, såfremt ikke annet er avtalt.

Last ned våre alminnelige vilkår for kjøp av varer. (Gjeldende fra 22.12.2017)
Eldre versjoner av innkjøpsvilkårene kan fås på forespørsel.

Konkurransegjennomføringsverktøy
Lyse Elnett anvender Contiki som verktøy for gjennomføring av konkurranser (KGV). Leverandørkandidater som er valgt ut til å få invitasjon vil motta en e-post med påloggingsinformasjon til «Lyses forespørselsportal». Anskaffelsesdokumentene (herunder konkurransegrunnlaget), spørsmål og avklaringer, og annen relevant informasjon vil være tilgjengelig i portalen gjennom hele konkurransen. Leverandørkandidater som ønsker å inngi tilbud må opplaste tilbudsdokumentene og bekrefte innlevering før tilbudsfristen er utløpt. Opplastede tilbud vil forbli krypterte og utilgjengelige for Lyse Elnett inntil tilbudsfristen er passert.

Mer informasjon om anskaffelser i Lysekonsernet.

Andre spørsmål vedørende Lyses konkurranseprosesser eller alminnelige innkjøpsvilkår kan rettes til: kontrakt@lyse.no