Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Bruk av maskiner i landbruket

Bruk av landbruksmaskiner, spredning av gjødsel, vanningsanlegg og lignende nær høyspentlinje kan medføre livsfare. Det er derfor viktig at den som fører landbruksmaskiner forsikrer seg om at arbeid foregår med god sikkerhetsavstand.

I Sør-Rogaland er det høyspentlinjer med ulikt spenningsnivå. Det er spenningsnivået som bestemmer minste avstand fra linje til landbruksmaskin, redskap, gjødsel, vanning, sprøytemidler og lignende.

Minste avstand fra linje til landsbruksmaskiner eller gjødselsstråle, vannstråle osv er:

  • 1-33 kV = 2 meter
  • 45 -132 kV = 3 meter
  • 300 -420 kV= Sikkerhetsavstand må avklares med Statnett som drifter linjeneDersom du skal bruke gravemaskin eller gjøre annet anleggsarbeid nærmere høyspentlinje enn 25 meter må du bestille en Nær Ved Avtale med Lyse Elnett. Skal du grave eller gjøre annet arbeid i bakken må du også sende inn skjema for gravemelding slik at du får kart som viser hvor kjente traséer for kabler og rør er.

Nær Ved Avtale som inngås er tidsbestemte (fra- til dato). Det betyr at det ikke er nødvendig å bestille en ny avtale hver gang maskinen, utstyret e.l. skal brukes.

For mer informasjon eller bestilling av Nær Ved Avtale og Gravemeldingskjema gå inn på: www.lysenett.no/byggeoggrave/

Ved usikkerhet om spenningsnivå på linjer, maskiner/ utstyr som kan komme innenfor sikkerhetsavstand eller bruk av gravemaskiner og lignende, så kan dere kontakte oss på telefon 51 90 80 10 (kl. 07.30- 15.00).