Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Avgir ny automatisk måler mer stråling?

Den nye strømmåleren og kommunikasjonsutstyr som Lyse Elnett bruker tilfredsstiller forskrifter og regler, og er langt innenfor fastsatte grenseverdier. Statens strålevern skriver at felles for teknologiene som blir brukt er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. De viser til nye målinger som er gjort som viser at strålingen er langt under én tusendel av gjeldende grenseverdier for slik stråling. "Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender informasjon til nettselskapet, for strålingen er fortsatt svak."

Lyse Elnett har ulike kommunikasjonskanaler som brukes for å sende informasjon om strømforbruk inn til Lyse Elnett. Strømmålere satt inn i 2017-2019 sender informasjon om strømforbruk via mobilnettet eller radiosignal. 

Når informasjon blir sendt via mobilnettet kan dette sammenlignes med å sende en tekstmelding (SMS). Radiokommunikasjon er regulert i Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften), kapittel 3 utstyr for kortdistansekommunikasjon. Tillatt frekvensbånd er mellom 870-875,6 MHz.

Du finner mer informasjon nye strømmålere og stråling på Statens Strålevern sin nettside.
Målinger bekrefter at det er svak stråling fra automatiske strømmålere.

Automatisk strømmåler sender en gang i timen målerstand inn til Lyse. Måleren vil i tillegg sjekke at den har mobildekning. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har åpnet for søknad om fritak fra installasjon av automatisk strømmåler (AMS) dersom "installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe". Fritak kan innvilges ved at det sendes skriftlig søknad sammen med dokumentasjon fra lege eller psykolog som bekrefter at kunde har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som kan knyttes til de nye strømmålerne til nettselskapet.