Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Avgir ny automatisk måler mer stråling?

Den nye strømmåleren og kommunikasjonsutstyr som Lyse Elnett bruker tilfredsstiller forskrifter og regler, og er langt innenfor fastsatte grenseverdier. Statens strålevern skriver at felles for teknologiene som blir brukt er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. "Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, for strålingen er fortsatt svak. Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt."

Lyse Elnett har ulike kommunikasjonskanaler som brukes for å sende informasjon om strømforbruk inn til Lyse Elnett. I fase 2 som starter i 2017, så vil informasjon om strømforbruk bli sendt via mobilnettet eller radiosignal.

Når informasjon blir sendt via mobilnettet kan dette sammenlignes med å sende en tekstmelding (SMS). Radiokommunikasjon er regulert i Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften), kapittel 3 utstyr for kortdistansekommunikasjon. Tillatt frekvensbånd er mellom 870-875,6 MHz.

Aidon sin strømmåler har på tre meters avstand 0,0044W/m2, altså ca en tusendel av grenseverdien. På en meters avstand er effekten under en prosent av grenseverdien. Du finner mer informasjon nye strømmålere og stråling på Statens Strålevern sin nettside.

I fase 1 (før 2017) benyttet Lyse Elnett en egen kommunikasjonsenhet (gateway) og da var det mulig å legge kabel mellom kommunikasjonsenheten og hjemmesentralen for internett. Den løsningen vil ikke avgi noen form for strålingen. Denne løsningen er ikke tilgjengelig i fase 2.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har åpnet for søknad om fritak fra installasjon av automatisk strømmåler (AMS) dersom "installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe". Fritak kan innvilges ved at det sendes skriftlig søknad sammen med dokumentasjon fra lege eller psykolog som bekrefter at kunde har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som kan knyttes til de nye strømmålerne til nettselskapet.