Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Avgir ny automatisk måler mer stråling?

Lyse Elnett har ulike kommunikasjonskanaler som brukes for å sende informasjon om strømforbruk inn til Lyse Elnett. Vi har delt bytte av strømmålere inn i to faser.

I fase 2 som starter i 2017, så vil informasjon om strømforbruk bli sendt via radiosignal eller via mobilnettet. 

Statens strålevern skriver at felles for teknologiene som blir brukt er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. I tillegg står målerne sjelden i oppholdsrom. Beregninger viser at en vanlig mobiltelefon stråler 50.000 ganger sterkere enn den nye strømmåleren.

Når informasjon blir sendt via mobilnettet kan dette sammenlignes med å sende en tekstmelding. Radiokommunikasjon er regulert i Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften), kapittel 3 utstyr for kortdistansekommunikasjon. Tillatt frekvensbånd er mellom 870-875,6 MHz.

I fase 1 (før 2017) benyttet Lyse Elnett en egen kommunikasjonsenhet (gateway) og da var det mulig å legge kabel mellom kommunikasjonsenheten og hjemmesentralen for internett. Den løsningen vil ikke avgi noen form for strålingen. Denne løsningen er ikke tilgjengelig i fase 2. Et annet alternativ i fase 1 er at det brukes trådløst nett mellom kommunikasjonsenhet og internettsentral. Målinger Post- og Teletilsynet og Statens strålevern har gjort av stråling fra elektronisk kommunikasjon viser at du får 0,2 promille av grenseverdien når du står to meter fra en trådløs ruter.