Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Behandlingstid

Vårt mål er saksbehandlingstid under 15 virkedager fra melding er sendt inn til den er behandlet første gang. I perioder med stor pågang som før jul, påske og sommerferie, vil det være noe lengre ventetid. Tidene under er veilende tider.

Dersom det er nødvendig å opprette eget prosjekt for jobben og det må sendes søknader til kommune og gjøres ytterligere prosjektering kan behandlingstiden være lengre.

Vi anbefaler kontakt med elektroinstallatør tidlig i prosessen ved oppstart av byggeprosjekt. Installatør vil på vegne av kunde kontakte Lyse Elnett og melde fra om effektbehovet.

Oppdragstype Saksbehandling Utførelse Kommentar
Tilknytning privatbolig (ny installasjon, enkel tilknytning) 15 virkedager 5 virkedager fra ordre lages til montasje Forsyningsanlegget må være ferdig bygget
Forsterkning av anlegg, enebolig 15 virkedager 5 virkedager fra installatør tar kontakt Forutsatt kapasitet i nettet
KV ved stolperot og husvegg 15 virkedager 10 virkedager fra installatør tar kontakt Begrenset til kundens eiendom
Omlegging av stikkledning 15 virkedager 5 virkedager fra vi blir kontaktet hvis grøft er klar. Avhengig av entreprenør hvis vi skal skaffe det Begrenset til kundens eiendom
Montasje byggestrøm 15 virkedager 5 virkedager fra ordre legges til montasje Uten måler
Utkobling av anlegg 15 virkedager 5 virkedager fra installatør tar kontakt for avtale Kompliserte saker avtales separat med egen pris.
KV på vegg ved innstrekk 15 virkedager 10 virkedager fra installatør tar kontakt for avtale Avtales med installatør
Forenkla melding, arbeid i målepunkt 5 virkedager 5 virkedager fra installatør tar kontakt for avtale Strømstans

Tilknytning Næring (ny installasjon)

15 virkedager 5 virkedager fra installatør tar kontakt for avtale Forsyningsanlegget må være ferdig bygd
Forsterking av anlegg (Næring) 15 virkedager 5 virkedager fra installatør tar kontakt for avtale 15 virkedager