Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Flytteskjema er mottatt

Takk! Din henvendelse er registrert hos oss. Vi vil starte saksbehandlingen av denne i løpet av 5 arbeidsdager.

Ved normale tilfeller vil oppdragsleder  tildeles innen 7 arbeidsdager.
Du vil bli kontaktet så snart oppdragsleder er tildelt.

Kunde må dekke alle kostnader i forbindelse med flytting av for eksempel gatelys. Vi vil utarbeide estimat over kostnader og sende til deg. Utbygger må dekke  kostnader i forbindelse med flytting/omlegging av eksisterende infrastruktur i utbygningsområder, dersom annet ikke er avtalt.