Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Montører holder på å sette opp ny nettstasjon på en gård etter uvær.
  • Beredskap

Beredskap

24 timer i døgnet året rundt er ansatte på jobb for å sikre at du har strøm til enhver tid. Likevel kan vi ikke garantere at det aldri oppstår feil. Det er derfor lurt å vurdere om din bedrift har behov for alternativ strømforsyning.

Tilgang til stabil og pålitelig strømforsyning er en forutsetning for at dagens samfunn skal fungere. De fleste vil oppleve et lengre samfunn som en uakseptbael hendelse. Viktige funksjoner som handel, internett, telefoni, landbruk, helsetilbud og mer blir lammet ved strømbrudd.

Lyse  Elnett er blant nettselskapene i landet som har færrest strømbrudd som varer noe tid. Oppetiden i strømnettet ligger på rundt 99,994 prosent i normalår. Likevel er det viktig å ha en beredskapsorganisasjon som kan rette feil uansett når på døgnet de oppstår. Hos Lyse er det derfor folk på jobb døgnet rundt hele året gjennom. Ved varsel om kraftig uvær blir det vurdert oppbemmaning for å være klar når uværet kommer.


Lyse har en stor vaktstyrke som rykker ut for å gi kunder strømmen tilbake så raskt som mulig hvis feil oppstår. Det er egen instruks for vaktene hvor det er stilt krav til responstid og tilgjengelighet.

Fylkesmannen i Rogaland har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse der konsekvenser av strømbrudd er vurdert. I rapporten slås det fast at næringslivet vil lide tap ved større strømbrudd, og at næringslivet på generelt grunnlag ikke kan regne med å bli prioritert når større utfall skjer. Da er det liv og helse som alltid prioriteres først. 

Hver enkelt bør vurdere sitt behov, og hva som eventuelt kan gjøres for å være bedre rustet, for eksempel behov for eget aggregat.