Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Bestill/ si opp nettleie

Når du flytter, inn så vel som ut, skifter et abonnement eier. Vi anbefaler at du sender inn flyttemelding to uker i forkant av flyttingen, og at du på selve flyttedato leser av og melder inn målerstand.

Denne informasjonen har vi behov for:

  1. Hvilken bolig gjelder meldingen, boligadresse og målernummer. Målernummeret finnes på måleren i strømskapet og på strømfakturaen.
  2. Hvem flytter ut av boligen.
  3. Hvem flytter inn i boligen.
  4. Målerstand på dato for utflytting. Vi anbefaler at du gjør dette i samarbeid med nåværende / kommende beboer. Ved å lese av måleren sammen unngår man misforståelser og konflikter.
  5. Hvilken strømleverandør du benytter (Lyse Elnett er strømnetteier) eller ønsker å bruke. Det er viktig å velge strømleverandør for å unngå at du får såkalt leveringspliktig strøm som har en høyere kostnad.

Lyse Elnett AS  videreformidler informasjon om flytting til din strømleverandør. Du trenger med andre ord kun å melde flytting til oss. Vi tar oss av resten. 

For deg som flytter ut For deg som flytter inn