Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Blir nettleien eller strømprisen høyere på grunn av nye målere?

Kostnaden med utrulling av nye automatiske strømmålere er inkludert i nettleien og en eventuell økning som følge av ny strømmåler er beregnet til å være liten. Den nye måleren vil være nyttig for driften av strømnettet for eksempel i forbindelse med strømbrudd og andre feil i strømnettet. Målet er at  nytteverdien av måleren er så stor at investeringskostnaden med å installere nye målere blir utlignet.

Kostnaden med innføring av ny måler er kun knyttet til nettleie og ikke strømpris. Dersom nettleien eller strømprisen blir høyere fremover, vil det i all hovedsak skyldes andre forhold enn innføring av nye målere.