Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Gravemaskin graver ut tomt for nytt næringsbygg

Skal du grave eller arbeide nær anlegg?

Før du begynner å grave eller gjøre annet arbeid i bakken må du vite hvor kabler og rør i bakken er. Når du sender inn skjema kalt gravemelding får du kart som viser hvor kjente traséer er.

Hvis kartet viser at du skal arbeide nær høyspentkabler, gassrør, fjernvarmerør, høyspent strømlinjer eller anlegg må du inngå "Nær ved avtale" ved å fylle ut skjema for det. Graving nær feks strømkabler kan medføre fare for liv, helse, materiell og eiendom. 

Dersom Lyse sine kabler, rør eller annet anlegg må flyttes, eller det må bygges nytt nett der du graver, så må det meldes inn på Skjema for utbygging eller flytting av anlegg. 
 
Behandlingstid i Lyse
Informasjonsbrosjyre for deg som skal grave eller bygge

Gravemelding
Det er viktig at du fyller ut felt merket med * og prøver å beskrive hvor arbeidet skal foregå, feks. "sørsiden av huset". Skal det graves over større områder, så legg gjerne ved kart. Oppgi alltid hvofor det skal graves. Etter mottatt svar på gravemelding bør du vurdere behov for ytterligere bistand (påvisning, NVA eller flytting av infrastruktur).
Husk at det er gratis å få påvist hvor kabeltrasé går.

Gravemeldingsskjema "Nær ved" -avtale skjema Bestilling av påvisning
 • "Nær ved"-avtale
 • Hva er "Nær ved"?
 • Gratis påvisning
 • Krav til gravearbeid
 • Kontakt oss
"Nær ved"-avtale

Planlegger du å arbeide nær våre anlegg må du varsle Lyse og inngå en "Nær ved"-avtale før arbeidet starter. Dette gjør du ved å sende inn skjema kalt "Nær ved"-avtale.

På denne måten sikrer du at arbeidet blir utført forsvarlig. Du må inngå en slik avtale ikke bare for arbeid nært anlegg i strømnettet, men også anlegg for gass, fjernvarme og kjøling. Her finner du mer informasjon om hva som er nær ved.

Sikkerhetstiltak

Lyse vil vurdere behov for sikkerhetstiltak og gir nødvendige instrukser og informasjon til den som skal utføre arbeidet etter at skjema er mottatt. Arbeid må ikke starte opp før alle sikkerhetstiltak er på plass.

Det blir utpekt en sikkerhetsansvarlig som har ansvaret for å planlegge, etablere, lede og avvikle sikkerhetstiltak på arbeidsstedet. Sikkerhetsansvarlig skal om nødvendig ta kontakt med Lyse for å avklare spørsmål som har betydning for sikkerheten.

NB: Ved kryssing av kabler og rør må disse graves helt fri først.

Det er ikke lov å lagre materiell, masse eller redskaper under høyspentlinje eller over kabler.

Arbeider du med gjødselspreder må avstanden økes betraktelig alt etter spredelengde.

Hva er "Nær ved"?

Regler for hva som regnes for å være "Nær ved"

 • Nærmere høyspentlinjer (luft) enn 25 meter
 • Nærmere høyspentkabler (sjø, bakke) enn 3 meter.
 • Nærmere gassrør enn 6 meter.
 • Nærmere rør for fjernvarme enn 3 meter.
 • Nærmere rør for fjernkjøling enn 3 meter.
 • Ved sprenging er det nærmere enn 25 meter for alle type rør eller kabler.

Arbeider du med gjødselspreder må avstanden økes betraktelig alt etter spredelengde.

Gratis påvisning

Etter å ha sendt inn gravemelding til Lyse Elnett får du tilsendt kart med informasjon om hvor alle kjente traséer for våre kabler og rør ligger i bakken.

Dersom kartet du får tilsendt viser at det er trasé der du skal grave, så bør du få utført en gratis påvisning av hvor traséene nøyaktig ligger. Av ulike årsaker kan kabler ligge i en noe annen trase enn det kartet viser. Den som mottar påvisning av kabler skal være tilstede under påvisning, og forsikre seg om at en forstår betydningen av merkingen. I tillegg må påvisningsmerker sikres så de ikke forsvinner.

Bestilling av påvisning gjøres via eget skjema. Påvisning av enkeltkabler og tamp på kabel for tilknytning inngår ikke som en del av av denne tjenesten for gravemelding.

NB: Det skal ikke graves med maskin nærmere enn en meter fra påvisningsmerke. Nedsetting av påler, jernstenger og lignende skal ikke gjøres for nært kabler og rør i grunnen. Regelen er tre meter fra påvisningsmerke.

Krav til gravearbeid

Lyse Elnett gjør normalt avtaler med entreprenører for legging av våre kabler eller rør samt bygging av anlegg. Gravearbeid kan imidlertid ordnes av kunde/tiltakshaver når det gjøres avtale med oss om det.

Dersom kunde/tiltakshaver gjør avtale med entreprenør selv, må kunde/tiltakshaver foreta økonomiske oppgjør med entreprenør for gravearbeid knyttet til Lyse Elnett sin infrastruktur. 

Forutsetninger og krav for at en slik avtale kan utføres er beskrevet i dette dokumentet.

Vi gjør oppmerksom på at valgt graveentreprenør må ha gjennomført kompetansekurs og være godkjent av Lyse Elnett. I tillegg skal Lyse Elnett godkjenne spesifikasjon av gravearbeidet som gjelder Lyse Elnett sitt anlegg/infrastruktur før kunde/tiltakshaver innhenter pristilbud på gravearbeid. 

Krav og spesifikasjoner som beskriver hvordan Lyse Elnett sine anlegg skal bygges.
 

Firma med godkjent kompetansebevis juli 2019

Liste over graveentreprenører godkjent hos Lyse Elnett

 

Kontakt oss

Oftest stilte spørsmål med tilhørende svar kan du lese her.

Har du spørsmål knyttet til mulig størrelse på økt uttak eller pris for jobb som ønskes utført, så er ikke det spørsmål vi kan besvare per telefon. Vi ber deg sende oss en henvendelse på den type spørsmål. 

Ved særskilte spørsmål om graving, gravemelding eller Nær ved avtale kan du ta kontakt på tlf. 51908080. Åpningstid man-fre kl. 08.00-15.00.

Andre spørsmål kan rettes til kundesenteret på tlf. 51908079.