Alle henvendelser om utredning, nytilknytning, økt strømuttak, riving av bygg, flytting og/eller omlegging av strømkabel eller andre anlegg i strømnettet skal meldes skriftlig til Lyse Elnett. Skjema som sendes inn er kun en henvendelse, og settes først i bestilling for videre planlegging og arbeid når vi har fått en skriftlig godkjenning av kostnader fra bestiller (kunde). 

Husk at en elektroinstallatør må melde inn og stå ansvarlig for arbeid i det elektriske anlegget. Installatør må alltid sende inn melding for å få etablert målepunkt, selv om utbygger har bestilt anlegget. 

Er det behov for å flytte eksisterende kabler, skap osv  i forbindelse med utbygging, så må dette planlegges samtidig med selve utbyggingen. Du trenger da kun å sende inn ett skjema om utbygging, men husk å legge inn all informasjon. Ønsker du gass, fjernvarme, gatelys eller fiber kan dette også meldes inn i samme skjema.

Henvendelse om infrastruktur