Alle henvendelser om utredning, nytilknytning, økt strømuttak, riving av bygg, flytting og/eller omlegging av strømkabel eller andre anlegg i strømnettet skal meldes skriftlig til Lyse Elnett. Vi starter ikke planlegging eller arbeid før vi får skriftlig godkjennelse av kostnader fra deg.

Husk at en elektroinstallatør må melde inn og stå ansvarlig for arbeid i det elektriske anlegget. Installatør må alltid sende inn melding for å få etablert målepunkt, selv om utbygger har bestilt anlegget. 

Er det behov for å flytte eksisterende kabler, skap osv  i forbindelse med utbygging, så må dette planlegges samtidig med selve utbyggingen. Du trenger da kun å sende inn ett skjema om utbygging, men husk å legge inn all informasjon. Ønsker du gass, fjernvarme, gatelys eller fiber kan dette også meldes inn i samme skjema.

Henvendelse om infrastruktur