Skal du rive et bygg, så husk å gjennomføre disse punktene først:

  • Send gravemelding slik at du vet hvilke kabler og rør som ligger fra og til bygget.
  • Dersom det ligger kabler og rør inn eller ut av bygget eller det står en nettstasjon i bygget, så må dette hensyntas på følgende måte

1. Er det kabelskap eller kabler inntil bygget, så må dette meldes inn via skjema for flytting av infrastruktur. 
2. Er det et større bygg der det er flere kabler inn og ut av bygget eller nettstasjon i bygg, så må dette meldes som henvendelse om infrastruktur i god tid før oppstart. Dersom det er andre kunder som får strøm fra samme nettstasjon må dette ivaretas før riving. 
3. Gjelder rivingen frittstående bolighus, der strømmåleren skal opphøre meldes dette til Teknisk kundeservice. 

Henvendelse om infrastruktur

Flytte infrastruktur