Alle bestillinger om tilknytning /forsterkning eller ønske om utredning av kapasitet skal meldes inn ved å fylle ut dette skjema.

Det er for tiden stor pågang av nye prosjekter inn til oss. Det vil gå rundt 5 uker før du får tilbakemelding med grovt kostnadsestimat for tilknytning eller forsterkning i strømnettet. 3-4 uker etter at du skriftlig har akseptert kostnadsestimat vil det bli tildelt kontaktperson hos Lyse Elnett for prosjektering og gjennomføring.

For større utbygginger hvor det er mange interessenter og behov for ny nettstasjon kan det ta 6 måneder eller mer før plan er utarbeidet og prosjekt er klart til utførelse.

1Utbyggingsskjema

Generelle opplysninger

Type henvendelse
 
 

Avsender


Anleggsadresse


Fakturainformasjon


Byggherre ihht BHF(Byggherreforskriften)


Byggherrenes representant(ihht BHF)


Kontaktperson/Prosjektleder

2Byggherres fremdrift

3Teknisk info om prosjektet