Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Gratis påvisning

Etter å ha sendt inn gravemelding til Lyse Elnett får du tilsendt kart med informasjon om hvor alle kjente traséer for våre kabler og rør ligger i bakken.

Dersom kartet du får tilsendt viser at det er trasé der du skal grave, så bør du få utført en gratis påvisning av hvor traséene nøyaktig ligger. Av ulike årsaker kan kabler ligge i en noe annen trase enn det kartet viser. Den som mottar påvisning av kabler skal være tilstede under påvisning, og forsikre seg om at en forstår betydningen av merkingen. I tillegg må påvisningsmerker sikres så de ikke forsvinner.

Bestilling av påvisning gjøres via samme skjema som for gravemelding. Husk da å velge "påvisning" i felt kalt "Handling". 

Påvisning av enkeltkabler og tamper på kabel for tilknytning inngår ikke som en del av av denne tjenesten for gravemelding.


NB: Det skal ikke graves med maskin nærmere enn en meter fra påvisningsmerke. Nedsetting av påler, jernstenger og lignende skal ikke gjøres for nært kabler og rør i grunnen. Regelen er tre meter fra påvisningsmerke.

  • "Nær ved"-avtale
  • Hva er "Nær ved"?
  • Gratis påvisning
  • Kontakt oss
"Nær ved"-avtale

Planlegger du å arbeide nær våre anlegg må du varsle Lyse og inngå en "Nær ved"-avtale før arbeidet starter. Dette gjør du ved å sende inn skjema kalt "Nær ved"-avtale.

På denne måten sikrer du at arbeidet blir utført forsvarlig. Du må inngå en slik avtale ikke bare for arbeid nært anlegg i strømnettet, men også anlegg for gass, fjernvarme og kjøling. Her finner du mer informasjon om hva som er nær ved.

Sikkerhetstiltak

Lyse vil vurdere behov for sikkerhetstiltak og gir nødvendige instrukser og informasjon til den som skal utføre arbeidet etter at skjema er mottatt. Arbeid må ikke starte opp før alle sikkerhetstiltak er på plass.

Det blir utpekt en sikkerhetsansvarlig som har ansvaret for å planlegge, etablere, lede og avvikle sikkerhetstiltak på arbeidsstedet. Sikkerhetsansvarlig skal om nødvendig ta kontakt med Lyse for å avklare spørsmål som har betydning for sikkerheten.

NB: Ved kryssing av kabler og rør må disse graves helt fri først.

Det er ikke lov å lagre materiell, masse eller redskaper under høyspentlinje eller over kabler.

Arbeider du med gjødselspreder må avstanden økes betraktelig alt etter spredelengde.

Hva er "Nær ved"?

Regler for hva som regnes for å være "Nær ved"

  • Nærmere høyspentlinjer (luft) enn 25 meter
  • Nærmere høyspentkabler (sjø, bakke) enn 3 meter.
  • Nærmere gassrør enn 6 meter.
  • Nærmere rør for fjernvarme enn 3 meter.
  • Nærmere rør for fjernkjøling enn 3 meter.
  • Ved sprenging er det nærmere enn 25 meter for alle type rør eller kabler.

Arbeider du med gjødselspreder må avstanden økes betraktelig alt etter spredelengde.

Gratis påvisning

Etter å ha sendt inn gravemelding til Lyse Elnett får du tilsendt kart med informasjon om hvor alle kjente traséer for våre kabler og rør ligger i bakken.

Dersom kartet du får tilsendt viser at det er trasé der du skal grave, så bør du få utført en gratis påvisning av hvor traséene nøyaktig ligger. Av ulike årsaker kan kabler ligge i en noe annen trase enn det kartet viser. Den som mottar påvisning av kabler skal være tilstede under påvisning, og forsikre seg om at en forstår betydningen av merkingen. I tillegg må påvisningsmerker sikres så de ikke forsvinner.

Bestilling av påvisning gjøres via samme skjema som for gravemelding. Husk da å velge "påvisning" i felt kalt "Handling". 

Påvisning av enkeltkabler og tamper på kabel for tilknytning inngår ikke som en del av av denne tjenesten for gravemelding.


NB: Det skal ikke graves med maskin nærmere enn en meter fra påvisningsmerke. Nedsetting av påler, jernstenger og lignende skal ikke gjøres for nært kabler og rør i grunnen. Regelen er tre meter fra påvisningsmerke.

Kontakt oss

De mest stilte spørsmålene med tilhørende svar kan du lese her.

Finner du ikke svar på de spørsmål du har om bygging eller flytting av infrastruktur kan spørsmål rettes til kundesenteret på tlf. 51908079.

Ved særskilte spørsmål om graving, gravemelding eller Nær ved avtale kan du ta kontakt på tlf. 51908080. Åpningstid man-fre kl. 08.00-15.00.