Det er laget skjema for innmelding av våre anlegg som skal leveres sammen med sosi-filer og bilder til oss. Skjema finner du her. (DOCX, 54KB)
Det er også utarbeidet en spesifikasjon som stiller krav til leveranse av innmålingsdata, bilder, sosi osv. (PDF, 1MB) Ny versjon tydeliggjør nøyaktighetskrav til blant annet innmåling og bilder for å ivareta krav i ny ledningsregistreringsforskrift. Ny versjon gjelder for alle nye prosjekt som starter fra og med 01.06.2021. Denne versjonen gjelder også for alt gjenstående arbeid i pågående prosjekt fra 01.07.2021 jf. ikrafttredelse av ny ledningsregistreringsforskrift.