Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

FME CINELDI

Forskningssenteret Centre for intelligent electricity distribution, Cineldi, ble etablert i 2016 hvor Lyse Elnett er med som partner i senteret. Cineldi skal sørge for at framtidens smarte energisystem blir bygget. Programmet har et budsjett på totalt 360 millioner kroner og skal gå fra 2016 til 2024.

Det er Sintef Energi som leder senteret i samarbeid med NTNU. Lyse Elnett bidrar finansielt og ved at ansatte deltar i arbeidsgrupper og delprosjekter. I tillegg blir data fra demonstrasjonsprosjektet Demo Smarte Nett Stavanger stilt til rådighet.

Mål:

  • Cineldi skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
  • Cineldi skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi
  • CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Det vil bidra til mer effektiv drift av strømnettet, reduserte kostnader til investeringer og drift samt framtidsrettet regulering av nettselskapene.


Programmet har et budsjett på totalt 360 millioner kroner og skal gå fra 2016 til 2024. Prosjektprogrammet er etablert med partnere fra forskning, nettselskap, teknologileverandører, medlemsorganisasjoner og myndigheter. I tillegg til dette er det med 13 internasjonale forskningspartnere fra Europa, USA og Japan.

Sintef sin prosjektside


Kontaktperson i Lyse Elnett:
Avdelingsleder Siri T. Ravndal
Tlf: 51908055
Epost