Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Delprosjekter

Fornying og oppgradering av regionalnettet på Jæren er et stort prosjekt som går over mange år. Prosjektet er delt inn i to hoveddeler, og vil deretter bli oppgradert i etapper. Arbeidet med delprosjekter pågår parallelt.

1. Nord for Opstad transformatorstasjon:
Regionalnettet nord for Opstad transformatorstasjon går på begge sider av Frøylandsvatnet. Planen er å beholde antall stasjoner i området. Tu stasjon skal legges ned og erstattes av en ny stasjon lengre vest for å ta hensyn til veksten i strømforbruk kan komme i framtiden. I prosjektet blir det gjort vurderinger av hvilke stasjoner som kan oppgraderes på eksisterende tomt. Det blir holdt åpne informasjonsmøter i forbindelse med at melding blir sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) første halvår 2016.

Statnett er i gang med konseptvalgutredning for overordnet strømnett i Sør-Rogaland, og det har betydning for Jærnett-prosjektet. Denne utredningen skal etter planen være ferdig i løpet av 2016.

2. Sør for Opstad transformatorstasjon:
Det blir sett på muligheten for å bruke dagens linje og øke kapasiteten på den til 132 kV. Bø og Hetland transformatorstasjoner er en del av prosjektet. Lyse Elnett samarbeider med Jæren Everk for å finne felles løsninger for anlegg i dette strømnettet.

3. Ny forbindelse til Bjerkreim transformatorstasjon
For å styrke strømforsyningen inn til Jæren blir det også jobbet med en ny forbindelse mellom den planlagte Bjerkreim transformatorstasjon, som Statnett har ansvar for, og Opstad transformatorstasjon.