Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Delprosjekter

Fornying og oppgradering av regionalnettet på Jæren er et stort prosjekt som går over mange år. Prosjektet blir inndelt i flere delprosjekter og og oppgradert i etapper. Arbeidet med delprosjekter pågår parallelt.

Nord for Opstad transformatorstasjon:
Regionalnettet nord for Opstad transformatorstasjon går på begge sider av Frøylandsvatnet. Planen er å beholde antall stasjoner i området. Tu stasjon skal legges ned og erstattes av en ny stasjon lengre vest for å ta hensyn til veksten i strømforbruk som kan komme i framtiden.

 • Delprosjekt ny 132 kV-linje mellom Opstad transformatorstasjon og ny Håland transformatorstasjon (sør for Bryne), samt ny Håland transformatorstasjon.
   
 • Delprosjekt ny 132 kV-linje mellom nye Håland transformatorstasjon og ny Fagrafjell transformatorstasjon (Statnett sin stasjon) via Tjøtta og Hatteland. Etter planen skal konsesjonssøknad for denne kraftlinjen sendes siste halvår i 2019. 
   
 • Delprosjekt ny Hatteland transformatorstasjon, ny Tjøtta transformatorstasjon. Etter planen skal konsesjonssøknad sendes i 2024. 
   
 • Ny kraftlinje mellom Håland og Fagrafjell på østsiden av Frøylandsvatnet. Konsesjonssøknad er planlagt sendt i 2026. 
   
 • Ny kraftlinje mellom Hatteland og Kleppemarka, samt Kleppemarka transformatorstasjon. Konsesjonssøknad planlagt sendt i 2026.

Ny forbindelse mellom Opstad transformatorstasjon og Bjerkreim transformatorstasjon
For å styrke strømforsyningen inn til Jæren blir det også jobbet med en ny forbindelse mellom den planlagte Bjerkreim transformatorstasjon, som Statnett har ansvar for, og Opstad transformatorstasjon. 
​Lyse Elnett har fått konsesjon for dette prosjektet og starter byggearbeid i april/mai 2019. 


Sør for Opstad transformatorstasjon:
Per 2018 er det ingen konkrete planer om oppgradering av strømnettet sør for Opstad transformatorstasjon.