Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Konsesjon og søknader
  • Brev
  • Kart
  • Presentasjoner
Kart over eksisterende og forslag til ny trasé Kart

Kart til tilleggssøknad september 2018
Tilleggssøkt trasé 2CH Ragsvatnet - Dammen
Tilleggssøkt trasé 2CH Dammen - Grytefjellet
Endringssøkt trasé ved Dirdal

Kart over tilleggssøkte riggplasser og veier er vist i kapittel 2.5 i tilleggssøknaden. 

Kart til konsesjonssøknad 2018
Oversiktskart Gilja- Seldalsheia
Kart 1 Øvre Giljabru - Monane
Kart 2 Monane - Akslå
Kart 3 Akslå - Seljeråslia
Kart 4 Seljeråslia - Ragsvatnet
Kart 5 Ragsvatnet - Juvane
Kart 6 Juvane - Trodlabergtjørna
Kart 7 Trodlabergtjørna - Varden

Kart over riggplasser er vist i konsesjonssøknaden side 113-119.

Oppdaterte kart per november 2017
Kart vest
Kart øst

Kart presentert i åpent møte 9. nov 2016
Kart vest (Steinskog i Dirdal - Seldal)
Kart øst (Maudal-Steinskog i Dirdal)

Kart presentert i konsesjonssøknad i 2011
Kart fra konsesjonssøknad i 2011

 

presentasjon med bilde av strømlinjer gjennom Dirdal Presentasjoner

NVE arrangerte åpent informasjonsmøte 24. mai 2018
Presentasjon holdt av Lyse Elnett på informasjonsmøtet
Folder NVE leverte ut på informasjonsmøte


Lyse Elnett holdt åpent møte i november 2016
Presentasjon åpent møte Dirdal november 2016