Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Andre dokumenter
  • Kart
  • Presentasjoner
bilde av stortingsmelding Andre dokumenter

Konsesjonssøknaden for ny kraftlinje samt ny transformatorstasjon på Fagrafjell og tilhørende dokumenter: 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler søknaden om konsesjon for ny hovedforsyning.

Det er Statnett eier transmisjonsnettet i regionen (motorveiene i strømenettet):
Informasjon på Statnett sin webside om prosjektet.

Stortingsmelding 14 "Vi bygger Norge" - om utbygging av strømnettet" gir føringer for hvordan strømnettet skal bygges.

Informasjon for leverandører til Lyse Elnett.


 

Kart med foreløpige traséalternativ Kart

Foreløpige kart over mulige traséer for de tre alternativene til stasjonsplassering som har vært utredet av Statnett.
Det er tidlig i prosjektet og det kan bli endringer eller justeringer av traséer underveis. Kartene viser kun strømlinjene som Lyse Elnett har behov for til og fra de foreslåtte plasseringene av ny transformatorstasjon.

Espeland
Fagrafjell
Helgaland