Størrelsen på utbetalingen avhenger av hvor lenge strømbruddet varte.

Satsene er:
a) kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer
b) kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer 
c) kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer

For strømbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Det vil si at om en kundes nettleie for ett år er anslått til 2000 kroner, kan kunden ikke få mer en 2000 kroner i kompensasjon for langvarige strømavbrudd samme år.

Når og hvordan søke kompensasjon?
Kundene må selv fremme krav om kompensasjon. Kravet må stilles innen «rimelig tid», det vil si senest to til tre måneder etter at strømbruddet skjedde. Benytt skjema for kompensasjon på MinSide. 

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

Søk om kompensasjon på MinSide