Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.
                             

 

Gjesdal: Torsdag 03. juni 2021 fra kl. 09:30 – 09:45                                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Brekko, Madland, Madlandsvegen, Haugamorkvegen, Nevlandsheia,  i Gjesdal kommune

Sola: Torsdag 03. juni 2021 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt: Varaheivegen  i Sola kommune

Sandnes: Torsdag 03. juni 2021 fra kl. 09:00 – 15:00                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt: Høleveien i Sandnes kommune

Stavanger:Flere strømstansvarsel!Torsdag 03. juni 2021  fra kl. 09:00-14:00  Fredag 04. juni 2021  fra kl. 09:00 - 09:30 og kl.12:00-12:30   Fredag 04. juni 2021  fra kl. 09:00-12:30                                                                                                                                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Bjergøy i Stavanger kommune

Sandnes:Torsdag 03. juni 2021 fra kl. 11:30 – 15:00                                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt:Sjølvik i Sandnes kommune

Sola: Fredag 04. juni 2021 fra kl. 08:00 – 10:30                                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Varaheivegen  i Sola kommune

Strand: Fredag 04. juni 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Øvre Barkvedvegen  i Strand kommune

Sandnes: Fredag 04. juni 2021 fra kl. 08:30 – 13:00                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Torkel Haabeths vei  i Sandnes kommune

Stavanger: Fredag 04. juni 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Kari Lofthus gate , Vågedalsveien ,Vågedalen. Vågedalskroken ,Grannesveien i Stavanger kommune

Stavanger: Fredag 04. juni 2021  fra kl. 08:30 – 15:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Larsokveien  i Stavanger kommune

Sandnes: Fredag 04. juni 2021 fra kl. 09:00 - 15:00                                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Bjellandveien, Hommersåkveien i Sandnes kommune

Randaberg: Fredag 04. juni 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Kyrkjeveien, Kvernevikveien Goaveien   i Randaberg kommune

Stavanger: Mandag 07. juni 2021 fra kl. 08:00 – 10:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt Bokfinkveien i Stavanger kommune

Gjesdal:Mandag 07. juni 2021 fra kl. 09:00 – 15:00                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Kroveien i Gjesdal kommune

Hjelmeland: Mandag 07. juni 2021 fra kl. 09:00 – 15:30                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Fister i Hjelmeland kommune

Stavanger: Mandag 07. juni 2021 fra kl. 12:00 – 12:30                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Nedre Holmegate, Baades gate, Nordbø gate i Stavanger kommune

Strand: Tirsdag 08. juni 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Rådhusgaten, Stålverksvegen  i Strand kommune

Stavanger: Tirsdag 08. juni 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Tiurveien, Ragbakken  i Stavanger kommune

Stavanger: Tirsdag 08. juni 2021 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Sjernarøy  i Stavanger kommune

Hjelmeland:Tirsdag 08. juni 2021 fra kl. 10:00 – 15:00                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Sandåna, Vigane og Tytlandsvik i Hjelmeland kommune

Gjesdal: Onsdag 09. juni 2021 fra kl. 07:00 – 15:00                                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Søyland  i Gjesdal kommune

Sandnes: Onsdag 09. juni 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt:Skoleveien i Sandnes kommune

Sandnes: Onsdag 09. juni 2021 fra kl. 08:30 - 14:00                                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Jærveien i Sandnes kommune

Stavanger: Onsdag 09. juni 2021 fra kl. 08:30 – 15:00                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Vikevågveien  i Stavanger kommune

Sandnes: Torsdag 10. juni 2021 fra kl. 08:00 – 09:30                                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Langgata  i Sandnes kommune

Sola: Torsdag 10. juni 2021 fra kl. 09:00 – 09:10                                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Flyplassvegen, Kleppvegen  i Sola kommune

Sola: Torsdag 10. juni 2021 fra kl.10:00 – 14:00                                                                                             Deler av følgende områder vil bli berørt: Fredbergvegen, Grannessletta, Grotnes alle i Sola kommune

Sola: Utsatt! Ny dato! Lørdag  12. juni 2021 fra kl. 09:00 – 12:00 Onsdag 09. juni 2021 fra kl. 15:00 – 18:00                                                                                                                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt:  Kleppvegen, Ljosheimkroken  i Sola kommune

Endring av klokkeslett! Randaberg: Fredag 11. juni 2021 fra kl. 08:00 - 12:00   kl. 09:00 - 13:00                                                                                                                                                                                    Deler av følgende områder vil bli berørt: Randabergveien i Randaberg kommune

Stavanger: Fredag 11. juni 2021 fra kl. 08:00 – 14:00                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Tverrflåtveien   i Stavanger kommune

Gjesdal: Fredag 11. juni 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Eikeskogvegen, Frafjorddalen, Hålandsvegen, Molaug i Gjesdal  kommune

Stavanger: Fredag 11. juni 2021 fra kl. 08:30 – 15:00                                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Vikevågveien  i Stavanger kommune

Hastesak! Fredag 11. juni 2021 fra kl. 18.00 – 23:00                                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt:  Arabergvegen, Sandetun i Sola kommune

Sandnes: Lørdag 12. juni 2021 fra kl. 10:00 – 13:00                                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Bjellandveien, Hommersåkveien  i Sandnes kommune

Sandnes: Lørdag 12. juni 2021 fra kl. 10:00 - 17:00                                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Hommersåkveien  i Sandnes kommune

Gjesdal: Mandag 14. juni 2021 fra kl. 07:00 – 15:00                                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Søyland i Gjesdal kommune

Stavanger: Mandag 14. juni 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt:Djupadalskroken, Jonsokveien, Larsokveien, Olsokhagen, Persokkrossen, Syftesokveien  i Stavanger kommune

Sola: Mandag 14. juni 2021 fra kl. 08:30 – 12:00                                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt:  Dysjalandsvingane  i Sola kommune

Hjelmeland: Mandag 14. juni 2021 fra kl. 09:00 - 13:00                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Nessavegen  i Hjelmeland kommune

Stavanger: Tirsdag 15. juni 2021 fra kl. 06:00 – 07:00  Senere på dagen/ettermidaggen 30min (Dette er når aggregatet skal kobles ifra og kundene skal over på normal tilførsel)   Deler av følgende områder vil bli berørt: Askje Vest, Askjeveien, Kyrkjeveien, Mosterøyveien  i Stavanger kommune

Sandnes: Tirsdag 15. juni 2021 fra kl. 08:00 – 11:00                                                                                    Deler av følgende områder vil bli berørt: Ryfylkeveien i Sandnes kommune

Stavanger: Tirsdag 15. juni 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Finnøy i Stavanger kommune

Sandnes: Endring av dag og dato!Tirsdag 15. juni 2021 fra kl. 08:00 - 15:00 Onsdag 16. juni 2021 fra kl. 08:00 - 15:00                                                                                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Bråsteinveien i Sandnes kommune

Sandnes: Onsdag 16. juni 2021 fra kl. 08:30 – 13:30                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Furenesveien,  Kyllesveien Noredalsveien, Skjørestadveien  i Sandnes kommune

Sandnes: Onsdag 16. juni 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Daleveien, Roviksveien  i Sandnes kommune

Stavanger: Onsdag 16. juni 2021 fra kl. 09:00 – 17:00                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Halsnøy  i Stavanger kommune

Sola: Torsdag 17. juni 2021 fra kl. 08:30 – 12:00                                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Myrvegen  i Sola kommune

Sandnes: Fredag 18. juni 2021 fra kl. 08:00 – 12:00                                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Ryfylkeveien i Sandnes kommune