Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.
 

Stavanger: Torsdag 15. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 12:00                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Dyvekes gate, Kong Haralds gate, Sigbrits gate  i Stavanger kommune

Time: Torsdag 15. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 14:30                                                                              Desse områda kan bli utan straum: Ålgårdsvegen i Time kommune

Sola: Torsdag 15. oktober 2020 fra kl. 08:30 – 13:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Kolnesvegen i Sola kommune

Sandnes: Torsdag 15. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 11:00                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Grønnevikveien, Li, Limarka  i Sandnes kommune

Sandnes: Torsdag 15. oktober 2020 fra kl. 12:00 – 14:00                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Grønnevikveien, Li  i Sandnes kommune

Sola: Fredag 16. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 10:30                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Jåsundvegen i Sola kommune

Sola: Fredag 16. oktober 2020 fra kl. 08:00 - 13:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt:  Jåsundtoppen i Sola kommune

Sandnes: Fredag 16. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 14:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Høleveien i Sandnes kommune

Sandnes: Fredag 16. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 11:00                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Eskemyrveien, Vårliveien i Sandnes kommune

Sandnes: Fredag 16. oktober 2020 fra kl. 12:00 – 14:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Kalamyrveien  i Sandnes kommune

Hastesak! Fredag 16. oktober 2020 fra kl. 17:00 – 21:00                                                                             Deler av følgende områder vil bli berørt: Grannessletta i Sola kommune

Stavanger: Søndag 18.oktober 2020 fra kl. 10:00 – 15:00                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Sandvikveien, Sjøhagen i Stavanger kommune

Time: Måndag 19. oktober 2020 frå kl. 08:00 – 15:00                                                                           Desse områda kan bli utan straum: Herigstadvegen  i Time kommune

Utvidet område! Nytt kart! Time: Måndag 19. oktober 2020 frå kl. 08:00 – 15:00                      Desse områda kan bli utan straum: Skrebergvegen, Fjermestadsvingane  i Time kommune

Sandnes: Mandag 19. oktober 2020 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Bergurveien  i Sandnes kommune

Stavanger: Mandag 19. oktober 2020 kl. 23:00 til tirsdag 20. oktober 2020 kl.05:00  Deler av følgende områder vil bli berørt:Lagårdsveien, Muségata, Vålandsbakken  i Stavanger kommune

Stavanger: Tirsdag 20. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 14:00  Onsdag 21. oktober 2020 fra kl. 08:00 - 14:00                                                                                                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Andrées gate i Stavanger kommune

Sandnes: Tirsdag 20. oktober 2020 fra kl. 08:30 – 13:00                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Frøyerveien, Kleivik, Selvik, Selvikvåg  i Sandnes kommune

Avlyst ! Time: Tysdag 20. oktober 2020 frå kl. 08:30 – 15:00                                                                   Desse områda kan bli utan straum: Sikvalandsvegen i Time kommune

Stavanger: Tirsdag 20. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 14:00                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Berings gate, Ellsworths gate  i Stavanger kommune

Stavanger: Tirsdag 20. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 14:00                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Mosterøyveien i Stavanger kommune

Stavanger:Tirsdag 20. oktober 2020 fra kl. 23:00 til onsdag 21. oktober 2020 kl. 03:00     Deler av følgende områder vil bli berørt: Grønlandsgata, Johan Thorsens gate, Rasmus Lølands vei, Svalbard plass, Tjodolvs Gate, Torbjørn Hornkloves gate i Stavanger kommune

Sandnes:Tirsdag  20. oktober 2020 fra kl. 23:00 til onsdag 21. oktober 2020 kl. 06:00     Deler av følgende områder vil bli berørt: Erling Skjalgsons gate, Gjesdalveien, St.Olavs gate i Sandnes kommune

Sola: Onsdag 21. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 10:30                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Sømmehagen, Nordsjøvegstubben i Sola kommune

Stavanger: Onsdag 21. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 14:00                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Eidsvåg, Fogn, Finnøy i Stavanger kommune

Sola: Onsdag 21. oktober 2020 fra kl. 10:30 – 13:00                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Sømmevegen i Sola kommune

Sandnes: Onsdag 21. oktober 2020 fra kl. 14:00 – 15:00                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Roviksveien, Åsveien  i Sandnes kommune

Sola: Onsdag 21. oktober 2020 fra kl.19:00 til torsdag 22. oktober 2020 kl.01:00                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Risavika Havnering, Ekofiskvegen i Sola kommune

Stavanger: Torsdag 22. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 14:00                                                             Deler av følgende områder vil bli berørt:Hunstein i Stavanger kommune

Strand: Torsdag 22. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Austlivegen, Skogalivegen i Strand kommune

Stavanger: Torsdag  22. oktober 2020 fra kl. 23:00 til fredag 23. oktober 2020 kl. 05:00  Deler av følgende områder vil bli berørt:Dyvekes gate, Haraldskroken, Haraldsringen, Håbakken, Kong Haralds gate,Madlamarkveien, Madlavollkroken, Madlavollveien, Sigbrits gate i Stavanger kommune

Sandnes: Fredag 23. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 09:30                                                                             Deler av følgende områder vil bli berørt: Gjesdalveien, St.Olavs gate i Sandnes kommune

Sola: Fredag 23. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 10:30                                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Fredtunkroken  i Sola kommune

Randaberg: Fredag  23. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 15:00                                                             Deler av følgende områder vil bli berørt: Lyngheiveien, Hagafjellveien  i Randaberg kommune

Sola: Fredag 23. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 15:00                                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Bybergvegen i Sola kommune

Stavanger: Fredag 23. oktober 2020 fra kl. 10:30 – 12:30                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Ombo / Finnøy i Stavanger kommune

Sola: Fredag 23. oktober 2020 fra kl. 10:30 - 13:00                                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Skadbergbakken i Sola kommune

Sola: Mandag 26. oktober 2020 fra kl. 08:30 - 13:00                                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Orshaugvegen, Raffinerivegen,Tjoravegen  i Sola kommune

Sandnes: Mandag 26. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 11:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Lutsiveien  i Sandnes kommune

Stavanger: Mandag 26. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 12:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Hanasandveien  i Stavanger kommune

Stavanger: Tirsdag 27. oktober 2020 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Kronprinsesse Marthas gate  i Stavanger kommune

Sola: Tirsdag 27. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Fredbergvegen, Grannessletta, Grotnes alle  i Sola kommune

Sandnes: Onsdag 28. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 13:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Nordre Markvei  i Sandnes kommune

Stavanger: Onsdag 28. oktober 2020 fra kl. 08:00 – 14:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Håbakken, Kong Haralds gate i Stavanger kommune

Sandnes: Onsdag 28. oktober 2020 fra kl. 08:30 – 15:00                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Daleveien, Giljarhauggata, Hanaveien, Skippergata  i Sandnes kommune

Gjesdal: Onsdag 28. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 14:30                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt: Fuglestad, Nordåsvegen  i Gjesdal kommune

Stavanger: Onsdag 28. oktober 2020 fra kl. 09:30 – 13:30                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Hovda, Fogn, Langeland, Finnøy i Stavanger kommune

Sandnes: Torsdag 29. oktober 2020 fra kl. 08:00 - 15:00                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Brathetlandsveien, Horve, Ryfylkeveien, Store Auglends vei  i Sandnes kommune

Stavanger: Torsdag 29. oktober 2020 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                    Deler av følgende områder vil bli berørt: Jernalderveien, Norvald Frafjords gate i Stavanger kommune

Stavanger: Torsdag 29. oktober 2020 fra kl. 08:30 – 15:00                                                                    Deler av følgende områder vil bli berørt: Dusavikveien, Feltspatkroken, Gabbroveien, Gjerdeveien, Glimmerveien, Granittveien,Gråsteinveien, Klebersteinveien, Porfyrveien, Skiferveien, Wilhelm Retz` gate  i Stavanger kommune

Gjesdal: Torsdag 29. oktober 2020 fra kl. 09:00 – 14:30                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Europavegen, Fuglestad, Nedrebøvegen, Nordåsen, Nordåsvegen, Søyland i Gjesdal kommune

Stavanger: Torsdag 29. oktober 2020 kl. 23:00 til fredag 30. oktober 2020 kl.04:00            Deler av følgende områder vil bli berørt: Gandsbakken, Kråkebergveien, Nordskjeringen, Sjøhagen, Skjeringen, Solhøgda i Stavanger kommune

Stavanger: Fredag 30. oktober 2020 fra kl. 08:30 – 09:30                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Lysebuveien  i Stavanger kommune