Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planglate strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.
 

 

Stavanger: Onsdag 03. juni 2020 fra kl. 08:30 - 12:00                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Haukeligata, Lyder Sagens gate, Vikedalsgata i Stavanger  kommune

Stavanger: Onsdag 03. juni 2020 fra kl. 09:00 – 13:00                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Bakkebråtet i Stavanger  kommune

To strømstanser!
Onsdag 03. juni 2020 mellom kl. 08:00 – 11:00 og kl. 14:00 -  15:00
           
Deler av følgende områder vil bli berørt: Dykjelbakken, Dykjelsletta, Dykjelveien, Gauselbakken, Husabergbakken i Stavanger  kommune

Sandnes: Torsdag 04. juni 2020 fra kl. 08:00 -12:00
Deler av følgedne omåder vil bli berørt:
Bærheimsveien i Sandnes kommune

Sola: Torsdag 04. juni 2020 fra kl. 09:00 – 15:00                                                                                    Deler av følgende områder vil bli berørt: Vardekroken, Vardevegen, Vardestien, Nedre Varden, Øvre Varden, Stemvegen, Storabergarmen, Stemarmen,Stemstubben, Sandestubben i Sola kommune

Sandnes: Fredag 05. juni 2020 fra kl. 00:00 – 05:00                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Anne Grimdalens vei, Postveien i Sandnes kommune

Sandnes: Fredag 05. juni 2020 fra kl. 08:30 -14:00                                                                             Deler av følgende område vil bli berørt: Solaveien i Sandnes kommune

Time: Fredag 05. juni 2020 kl. 09:00 -12:00
Følgende områda er dei som blir påverka:
Pastellvegen i Time kommune

Time : Fredag 05. juni 2020 kl. 12:00 -15:00
Følgende områda er dei som blir påverka:
Biskop Hognestads gate, Haugtussavegen, Kirsten Brynes veg og Rektor Sælands veg i Time kommune

Stavanger: Fredag 05. juni 2020 fra kl. 11:00 - 13:00
Deler av følgende område vil bli berørt: Fognavegen, Finnøy i Stavanger kommune
 

Stavanger: Lørdag 06. juni 2020 fra kl. 09:00 -12:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Møldalhagen i Stavanger kommune

Stavanger: Søndag 07. juni 2020 fra kl. 09:00 -16:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Jåttåflaten i Stavanger kommune

 

Sandnes: Mandag 08. juni 2020 fra kl. 08:00 -14:00
Deler av følgedne områder vil bli berørt: 
Krogedalveien og Store Hetland i Sandnes kommune
 

Sandnes: Mandag 08. juni 2020 fra kl. 08:30 -14:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Bråstein i Sandnes kommune
 

Time : Mandag 08. juni 2020 kl. 09:00 -12:00
Følgende områda er dei som blir påverka:
Rektor Sælandsveg i Time kommune

Strand: Mandag 08. juni 2020 fra kl. 15:00 til tirsdag 09. juni 2020 kl. 04:30
Deler av følgende områder vil bli berørt: 
Tau mølle og Tau settefisk ( Kvernvegen) i Strand kommune

Stavanger: Tirsdag 09. juni 2020 fra kl. 00:00 - 06:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Husabergbakken, Dykjelveien, Dykjelbakken, Gauselbakken, Dykjelsletta i Stavanger kommune

Strand: Tirsdag 09. juni 2020 kl. 07:00 -18:00
Deler av følgende områder vil bli berørt: 
Esperantovegen, Karsevegen, Kjørebergvegen, Kornblomstvegen og Åvegen i Strand kommune

NB! 2 strømstanser  
Strand: Tirsdag 09. juni 2020 mellom kl. 07:00 - 09:00 og kl.16:00 - 18:00 

Deler av følgende områder vil bli berørt: 
Esperantovegen, Karsevegen, Kjørebergvegen, Kornblomstvegen og Rådhusgaten i Strand kommune

Time: Tirsdag 09. juni 2020 kl. 08:00 – 13:00
Følgende område er dei som blir påverka:
Vestlyvegen i Time kommune

Sandnes: Tirsdag 09. juni 2020 fra kl. 09:00 -13:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Mårveien i Sandnes kommune

NB! 2 strømstanser !
Sandnes: Tirsdag 09. juni 2020 fra kl. 08:00 - 14:00
og Torsdag 11. juni 2020 fra kl. 08:00 - 15:00

Deler av følgende områder vil bli berørt:
Nordre Markvei og Roald Amundsens gate i Sandnes kommune

Randaberg: Tirsdag 09. juni 2020 fra kl. 15:00 -18:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Andreas Harestadsveg i Randaberg kommune

Sandnes: Onsdag 10. juni 2020 fra kl. 08:00 – 10:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Ståle Kyllingstads vei i Sandnes kommune

Sandnes: Onsdag 10. juni 2020 fra kl. 10:00 – 11:30
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Ståle Kyllingstads vei i Sandnes kommune

Randaberg: Onsdag 10. juni 2020 fra kl. 09:00 - 12:00
Deler av følgende områder vi bli berørt:
Andreas Harestadsvei, Nyvollveien og Ola Indrehus vei i Randaberg kommune

Sandnes: Onsdag 10. juni 2020 fra kl. 09:00 -13:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Hans og Grete Stien i Sandnes kommune

Sandnes: Onsdag 10. juni 2020 fra kl. 12:00 – 13:30
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Dyre Vaas vei i Sandnes kommune

Sandnes: Onsdag 10. juni 2020 fra kl. 13:30 – 15:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Ståle Kyllingstads vei i Sandnes kommune

Randaberg: Onsdag 10. juni 2020 fra kl. 23:00 til torsdag 11. juni 2020 kl. 06:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Andreas Harestadsveg og Jon Torbergssons vei i Randaberg kommune

Stavanger: Torsdag 11. juni 2020 fra kl. 09:00 -14:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Ormøyveien i Stavanger kommune

Stavanger: Torsdag 11. juni 2020 fra kl. 23:00 til fredag 12. juni 2020 kl. 05:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Kompani Linges vei, Longebakke, Møldalsveien, Ragbakken og Stråtveittunet i Stavanger kommune