Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.
 

Hastesak! Onsdag  05. august 2020 fra kl. 23:00 til torsdag 06. august 2020 kl.    00:00  Deler av følgende områder vil bli berørt: Gamle Somavei, Somaveien i Sandnes kommune

Sola: Torsdag 06. august 2020 fra kl. 08:00 - 14:00                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Kjeldsbergkroken, Kjeldsberg Allè i Sola kommune

Stavanger: Torsdag 06 .august 2020 fra kl. 08:00 - 14:00                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt:Ulabrands vei, Terje Vigens vei, Fiskekroken, Kvitlingveien i Stavanger kommune

Stavanger: Torsdag 06. august 2020 fra kl. 09:00 - 10:00                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Fogn, Finnøy i Stavanger kommune

Hjelmeland: Torsdag 06. august 2020 fra kl. 09:00 – 10:00                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Øvre Ostervik, Ostervik, Hovdavegen  i Hjelmeland kommune

Stavanger: Ny dato! Tirsdag  04. august 2020  fra kl. 23:00 til onsdag  05. august 2020 kl. 05:00                                                                                                                                                                                                 Torsdag  06. august 2020  fra kl. 23:00 til fredag 07. august 2020 kl. 05:00                                 Deler av følgende områder vil bli berørt:Madlaveien i Stavanger kommune

Stavanger: Fredag 07. august 2020 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt:Steinsøyveien i Stavanger kommune

Stavanger: Mandag 10. august 2020 fra kl. 08:00 - 14:00                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Godalsveien, Hjelmelandsgata i Stavanger kommune

Stavanger: Mandag 10. august 2020 fra kl. 09:00 - 10:00                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Fogn, Finnøy i Stavanger kommune

Sola: Tirsdag 11. august 2020 fra kl. 08:00 - 10:30                                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Risaberg Terrasse  i Sola kommune

Sandnes: Tirsdag 11. august 2020 fra kl. 08:00 – 14:00                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Jønningshagen, Krokusveien, Liljeveien, Marius Skadsems vei, Somahagen, Tulipanveien  i Sandnes kommune

Stavanger: Tirsdag 11. august 2020 fra kl. 08:00 - 14:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Egersundsgata, Godalsveien, Hjelmelandsgata, Kristine Berges Vei, Østre Ring  i Stavanger kommune

Stavanger: Tirsdag 11. august 2020 fra kl. 08:30 – 15:00                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Bakkesvingen, Kjøpmann Schanche Jonasens gt, Schancheholsveien  i Stavanger kommune

Sola: Tirsdag 11. august 2020 fra kl. 10:30 – 13:00                                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Risaberg Terrasse i Sola kommune

Stavanger: Onsdag 12. august 2020 fra kl. 08:30 - 11:30                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Hitraveien, Marsteinveien, Oksøyveien, Onaveien, Rebakken, Røværveien, Smølaveien, Svaberget, Urterveien, Utsiraveien  i Stavanger kommune

Utvidet område! Sandnes: Onsdag 12. august 2020 fra kl. 09:00 – 13:00                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Ryfylkeveien / Ims i Sandnes kommune

Randaberg: Onsdag  12. august 2020  fra kl. 23:00 til torsdag 13. august 2020 kl. 03:00    Deler av følgende områder vil bli berørt:Tangen i Randaberg kommune

Sola: Torsdag 13. august 2020 fra kl. 08:00 - 10:30                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Sandevegen i Sola kommune

Sandnes: Torsdag 13. august 2020 kl. 09:00 – 12:00                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt: Somaveien,  Sandnesveien  i Sandnes kommune

Sandnes: Torsdag 13. august 2020 fra kl. 09:00 – 12:30                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Jødestadveien, Likaiveien  i Sandnes kommune

Sola: Torsdag 13. august 2020 fra kl. 10:30 – 13:00                                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Nesheimvegen, Sandevegen, Skolevegen i Sola kommune

Sandnes: Torsdag 13.august 2020 fra kl. 21:00 til fredag 14. august 2020 kl. 01:00                 Deler av følgende områder vil bli berørt:Lysebotn ( Moen ) i Sandnes kommune

Sandnes: Fredag 14. august 2020 fra kl. 01:00 - 05:00                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Vågsgata  i Sandnes kommune

Sola: Fredag 14. august 2020 fra kl. 08:00 - 10:30                                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Jåsundbakken i Sola kommune

Sola: Fredag 14. august 2020 fra kl. 11:00 - 13:30                                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Engvegen, Skolevegen  i Sola kommune

Sandnes: Fredag 14. august 2020 fra kl. 12:00 – 15:00                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Torneroseveien  i Sandnes kommune

Stavanger: Mandag 17. august 2020 fra kl. 08:00 - 15:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt:Revheimsberget, Hestnesveien, Sunnivakrossen, Djupadalskroken i Stavanger kommune

Sola: Onsdag 19. august 2020 fra kl. 08:00 - 13:00                                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Ankerringen, Fullriggervegen i Sola kommune

Hjelmeland: Onsdag 19. august 2020 fra kl. 08:00 – 16:00                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt:Austre Sedberg, Dalane, Indre Ryfylkevegen, Kyrkjevegen, Nedre Valheim,Rivelandsvegen, Skogarbøvegen, Ullestad, Varda, Valheimsvegen, Øvre Valheim, Årdal i Hjelmeland kommune