Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.
                             

Stavanger: Torsdag 14. januar 2021 fra kl. 08:00 – 14:00                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Gandsveien, Marieroalleen  i Stavanger kommune

Sandnes: Torsdag 14. januar 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Usken i Sandnes kommune

Sandnes : Torsdag 14. januar 2021 fra kl. 08:30 - 14:00
Deler av følgende områder vil bli berørt:
Vardeveien i Sandnes kommune

Sola: Torsdag 14. januar 2021 fra kl. 09:00 – 11:00                                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Nordsjøvegen i Sola kommune

Strand: Torsdag 14. januar 2021 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Åvegen i Strand kommune

Sola : Torsdag 14. januar 2021 fra kl. 09:00 – 14:00
Deler av følgende områder vil bli berørt: 
Nordsjøvegen i Sola kommune

Sandnes : Torsdag 14. januar 2021 fra kl. 10:00 - 15:00
Deler av følgende område vil bli berørt:
Forsand, Kallali i Sandnes kommune

Avlyst! Hjelmeland: Fredag 15. januar 2021 fra kl. 08:00 – 09:00                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt: Vormedalen  i Hjelmeland kommune

Ny dato! Tirsdag 19.januar 2021 fra kl. 09:00 - 15:00 pga. værforhold Hjelmeland: Fredag 15. januar 2021 fra kl.  09:00 – 15:00                                                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Vormedalen, Tytlandsvik  i Hjelmeland kommune

Ny dato! Onsdag 20. januar 2021 fra kl. 12:00 - 14:30 Hjelmeland: Lørdag 16. januar 2021 fra kl. 12:00 – 14:30                                                                                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Bygdavegen, Einarvoll, Fevoll Nedre, Hagali, Hagalidvegen, Kvamme, Ryfylkevegen, Steinsland, Vormedalsvegen i Hjelmeland kommune

Strand: Mandag 18. januar 2021 fra kl. 09:00 – 17:00                                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Idse i Strand kommune

Time: Tirsdag 19. Januar 2021 fra kl. 08:00 – 10:00                                                                                    Desse områda kan bli utan straum: Litlaundheimsvegen i Time kommune

Time: Tirsdag 19. januar 2021 fra kl. 08:00 – 10:00                                                                                      Desse områda kan bli utan straum: Litlaundheimsvegen i Time kommune

Stavanger: Tirsdag 19. januar 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt: Øvre Vågen  i Stavanger kommune

Stavanger: Tirsdag 19. januar 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Sildekroken, Skeiehagen  i Stavanger kommune

Sola: Tirsdag 19. januar 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Pollertvegen i Sola kommune

Ny dato! Sandnes: Tirsdag 19. januar 2021 fra kl. 09:00 – 13:00 Torsdag 21. januar 2021 fra kl. 09:00 - 13:00                                                                                                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Prestveien, Heigreveien, Gamle Folkvord vei  i Sandnes kommune

Time: Tirsdag 19. januar 2021 fra kl. 12:00 – 15:00                                                                                    Desse områda kan bli utan straum: Helleberget, Kuberget, Kvernfallvegen i Time kommune

Hjelmeland: Tirsdag 19. januar 2021 fra kl. 15:00 – 15:30                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Vormedalen  i Hjelmeland kommune

Utsatt! Sandnes: Onsdag 20. januar 2021 fra kl. 09:00 – 15:00 Fredag 22. januar 2021 fra kl. 09:00 - 15:00                                                                                                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Gamle Folkvord vei, Prestveien i Sandnes kommune

Strand: Onsdag 20. januar 2021 fra kl. 11:00 – 14:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Fiskåvegen  i Strand kommune

Avlyst! Time: Torsdag 21. januar 2021 fra kl. 08:30 – 15:00                                                                     Desse områda kan bli utan straum: Eikeland, Sæland i Time kommune

Stavanger: Torsdag 21. januar 2021 fra kl. 09:00 – 15:00 Utsatt! Ny dato! Mandag 25. januar 2021 fra kl. 09:00 - 15:00                                                                                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Stokkatunet  i Stavanger kommune

Utsatt! Nytt kart!  Strand: Tirsdag 26.januar 2021 fra kl. 09:00 – 11:00 Fredag 22. januar 2021 fra kl. 09:00 – 11:00                                                                                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Alsvik - Fiskå  i Strand kommune

Stavanger: Fredag 22. januar 2021 fra kl. 10:00 – 12:00                                                                             Deler av følgende områder vil bli berørt: Ombo, Ombovegen Bandaberg, Bandåsvegen, Kalltveit  i Stavanger kommune

Sandnes: Fredag 22. januar 2021 fra kl. 10:00 – 12:00                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Kubakken  i Sandnes kommune

Sandnes: Fredag 22. januar 2021 fra kl. 14:00 - 14:30                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Håbamyrå, Håbakneiken, Håbafjellveien, Klokkerveien  i Sandnes kommune

Time: Fredag 22. januar 2021 fra kl. 16:00 – 18:00                                                                                    Desse områda kan bli utan straum: Kalbergvegen  i Time kommune

Time: Fredag 22. januar 2021 fra kl. 16:00 til lørdag 23. januar 2021 kl. 20:00                             Desse områda kan bli utan straum: Åslandsvegen, Kalbergvegen i Time kommune

Time: Lørdag 23. januar 2021 fra kl. 08:00 - 20:00                                                                                    Desse områda kan bli utan straum: Kalbergvegen  i Time kommune

Gjesdal: Lørdag 23. januar 2021 fra kl. 08:30 – 12:00                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Hunnedalsvegen i Gjesdal kommune

Gjesdal: Lørdag 23. januar 2021 fra kl. 09:00 – 19:00                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Øvrekluge i Gjesdal kommune

Stavanger: Tirsdag 26. januar 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Drivgarnsveien, Melshaugveien, Midtre Vågen, Nedre Vågen, Settegarnsveien, Øvre Vågen i Stavanger kommune

Stavanger: Tirsdag 26. januar 2021 fra kl. 09:00 – 12:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Håbakken, Kong Haralds gate  i Stavanger kommune

Stavanger: Tirsdag 26. januar 2021 fra kl. 09:00 – 13:30                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt:Gongstø, Nord-Talgje, Talgje, Talgjevegen i Stavanger kommune

Sandnes: Tirsdag 26. januar 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Høgevollsveien,Gravarsbråtet  i Sandnes kommune

Strand: Tirsdag 26. januar 2021 fra kl. 09:00 – 15:00                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Kjølevik i Strand kommune

Stavanger: Tirsdag 26. januar 2021 far kl. 10:00 – 13:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Margretes gate, Rappstien  i Stavanger kommune

Gjesdal: Onsdag 27. januar 2021 fra kl. 08:30 – 13:00                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Tjetland, Hellandsvegen Kyllingstad i Gjesdal kommune

Sandnes: Onsdag 27. januar 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Usken i Sandnes kommune

Sola: Onsdag 27. januar 2021 fra kl. 08:30 – 15:00                                                                                    Deler av følgende områder vil bli berørt: Marknesringen i Sola kommune

Stavanger: Onsdag 27. januar 2021 fra kl. 08:30 – 15:00                                                                         Deler av følgende områder vil bli berørt: Gamleveien, Hordaveien, Liveien, Rygjaveien, Sollia, Solliveien  i Stavanger kommune

Stavanger: Onsdag 27. januar 2021 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt: Sølyst  i Stavanger kommune

Strand: Onsdag 27. januar 2021 fra kl. 09:00 – 15:00                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Jøssangvegen, Preikestolvegen, Ryfylkevegen i Strand kommune

Gjesdal: Torsdag 28. januar 2021 fra kl. 08:30 – 13:00                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Navrabakken, Smånutveien, Fiskebekkveien, Fodnaheia, Fodnastubben, Fodnaberget i Gjesdal kommune

Stavanger: Torsdag 28. januar 2021 fra kl. 08:30 – 13:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Randabergveien  i Stavanger kommune

Sola: Torsdag 28. januar 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                                  Deler av følgende områder vil bli berørt: Nordsjøvegen, Axel Lunds veg  i Sola kommune 

Stavanger: Torsdag 28. januar 2021 fra kl. 23:00  til fredag 29. januar 2021 kl. 05:00         Deler av følgende områder vil bli berørt: Donevikveien, Mjughaug Terrasse, Mjughaugkroken, Mjughauglia, Mjughøyden, Tastatunet i Stavanger kommune

Strand: Fredag 29. januar 2021 fra kl. 08:00 – 14:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Breidalikkvegen, Skogalivegen i Strand kommune

Stavanger: Fredag 29. januar 2021 fra kl. 09:00 – 15:00                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt:Hans Egedes gate, Oscar Wistings gate i Stavanger kommune