Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så er det viktig at vi har ditt mobilnummer. Du kan sjekke om vi har korrekt nummer ved å logge deg inn på Min Side.

Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker.
                             

                                                                                                                                       

Strand: Mandag 19. april 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Austlivegen, Åsvegen  i Strand kommune

Stavanger: Mandag 19. april 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Muslingveien  i Stavanger kommune

Stavanger: Mandag 19. april 2021 fra  kl. 22:00 til tirsdag  20. april 2021 kl. 05:00               Deler av følgende områder vil bli berørt: Byfjordtunnelen i Stavanger kommune

Randaberg: Mandag 19. april 2021 fra  kl. 22:00 til tirsdag  20. april 2021kl. 05:00               Deler av følgende områder vil bli berørt: Byfjordtunnelen i Randaberg kommune

Stavanger: Tirsdag 20. april 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Stareveien  i Stavanger kommune

Sandnes: Tirsdag 20. april 2021 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                          Deler av følgende områder vil bli berørt: Lyngnesveien, Noredalen i Sandnes kommune

Stavanger: Tirsdag 20. april 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Hellandsveien, Vikevåg i Stavanger kommune

Strand: Tirsdag 20. april 2021 fra kl. 09:00 – 15:00                                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Fiskåvegen, Vervikhagen, Vestre Vervikhagen i Strand kommune

Stavanger: Tirsdag 20. april 2021 fra kl. 12:00 – 14:00                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Stasjonsveien  i Stavanger kommune

Stavanger: Tirsdag 20. april 2021 fra kl. 19:00 – 24:00                                                                        Deler av følgende områder vil bli berørt: Avaldsnesgata, Ryfylkegata, Kvitsøygata i Stavanger kommune

Stavanger: Onsdag 21. april 2021 fra kl. 08:00 – 12:00                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Emmausveien  i Stavanger kommune

Sola: Onsdag 21. april 2021 fra kl. 08:00 – 14:00                                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Messeguttbakken i Sola kommune

Stavanger: Onsdag 21. april 2021 fra kl. 23:00 til torsdag 22. april 2021 kl. 06:00                  Deler av følgende områder vil bli berørt: A.B.C.gata, Langgata, Midtre Dalgate, Nedre Dalgate, Nytorget, Pedersgata, Smalgangen, Tårngata, Vinkelgata i Stavanger kommune

Sandnes: Torsdag 22. april 2021 fra kl. 08:00 - 14:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Stokkaveien i Sandnes kommune

Sandnes: Torsdag 22. april 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Helle i Sandnes kommune

Stavanger: Torsdag 22. april 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Stareveien  i Stavanger kommune

Stavanger: Torsdag 22. april 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                    Deler av følgende områder vil bli berørt: Muslingveien i Stavanger kommune

Stavanger: Torsdag 22. april 2021 fra kl. 09:00 – 14:00                                                                     Deler av følgende områder vil bli berørt: Sandnesgata, Rasmus Risas gate, Nordre Ramsvigvei  i Stavanger kommune

Sola: Torsdag  22. april 2021 fra  kl. 24:00 til fredag 23. april 2021 kl. 05:00                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Axel Lunds veg, Kirkevegen, Nordsjøvegen, Solastrandvegen  i Sola kommune

Sandnes: Fredag 23. april 2021 fra kl. 08:00 – 13:00                                                                                    Deler av følgende områder vil bli berørt: Vierveien i Sandnes kommune

Strand: Fredag 23. april 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Velandsvegen i Strand kommune

Stavanger: Fredag 23. april 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Dronning Ragnas gate, Eilert Sundts gate, Furras gate, Magnus Lagabøters gate i Stavanger kommune

Strand: Fredag 23. april 2021 fra kl. 09:00 – 10:30                                                                                       Deler av følgende områder vil bli berørt: Hellandsheivegen, Kvammavegen, Monanevegen, Ryfylkevegen, Tjøstheimsvegen, Fjellfaret  i Strand kommune

Stavanger: Fredag 23. april 2021 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Ragveien, Ragstien  i Stavanger kommune

Stavanger: Fredag 23. april 2021 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Strandflåtveien  i Stavanger kommune

Stavanger: Fredag 23. april 2021 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Strandflåtveien i Stavanger kommune

Stavanger: Lørdag 24. april 2021 fra kl. 07:00 – 20:00                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Tanke Svilands gate  i Stavanger kommune

Stavanger: Mandag 26. april 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Håbakken, Kong Haralds gate  i Stavanger kommune

Hjelmeland: Mandag 26. april 2021 fra kl. 08:30 – 10:00                                                                           Deler av følgende områder vil bli berørt: Fisterhammaren i Hjelmeland kommune

Hjelmeland: Mandag 26. april 2021 fra kl. 09:30 -15:00                                                                              Deler av følgende områder vil bli berørt: Klokkarjordet i Hjelmeland kommune

Strand: Tirsdag 27. april 2021 fra kl. 08:00 – 15:00                                                                                      Deler av følgende områder vil bli berørt: Breidablikkvegen, Skogalivegen  i Strand kommune

Strand: Tirsdag 27. april 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                                    Deler av følgende områder vil bli berørt: Håbakkvegen, Smiursbakken, Prestenesvegen, Sjøvegen, Kongsteinsvegen, Steinhaugvegen, Ryfylkevegen  i Strand kommune

Stavanger: Tirsdag 27. april 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                                Deler av følgende områder vil bli berørt: Stareveien i Stavanger kommune

Time: Tirsdag 27. mars 2021 fra kl. 09:00 – 13:00                                                                                        Desse områda kan bli utan straum: Herigstadvegen  i Time kommune

Stavanger: Onsdag 28. april 2021 fra kl. 08:30 – 13:00                                                                             Deler av følgende områder vil bli berørt: Skolegata, Normansgate, Karlsmindegate i Stavanger kommune

Strand: Onsdag 28. april 2021 fra kl. 08:30 – 15:00                                                                                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Ryfylkevegen i Strand kommune

Stavanger: Onsdag 28. april 2021 fra kl. 24:00 til torsdag 29. april 2021 kl. 03:00                   Deler av følgende områder vil bli berørt: Travbaneveien  i Stavanger kommune

Sandnes: Torsdag 29. april 2021 fra kl. 08:00 – 13:00                                                                                 Deler av følgende områder vil bli berørt: Vierveien i Sandnes kommune

Stavanger: Torsdag 29. april 2021 fra kl. 08:30 – 14:00                                                                               Deler av følgende områder vil bli berørt: Stareveien i Stavanger kommune

Hjelmeland: Torsdag 29. april 2021 fra kl. 23:00 til fredag 30. april 2021 fra kl. 05:00      Deler av følgende områder vil bli berørt: Breidablikk, Hagahaugen, Ryfylkevegen, Sande, Tuntlandsvegen, Vormedalsvegen, Vågavegen i Hjelmeland kommune

Hjelmeland: Fredag 30. april 2021 fra kl. 01:00 - 05:00                                                                            Deler av følgende områder vil bli berørt: Prestagarden  i Hjelmeland kommune