Minner om at det kun er montører i Lyse Elnett eller montører vi har avtale med som har lov til å sette opp eller demontere strømmålere
NB: Dersom en automatisk Aidon-strømmåler skal flyttes eller tas ned, må dette meldes inn til oss først slik at datasystemet samsvarer med det som utføres.

Alle virksomheter som lovlig skal kunne prosjektere, utføre og vedlikeholde elektriske anlegg i Norge må være registrert i DSB sentrale register ”Elvirksomhetsregisteret”, tidligere kalt installatørregisteret. Registeret inkluderer tradisjonelle installatørvirksomheter, prosjekterende virksomheter og sakkyndige selskaper.

Elvirksomhetsregisteret krever identifisering via Altinn og forutsetter at installatør tildeles denne rollen av daglig leder. Identifisering via Altinn vil sikre datakvalitet og oppdatert informasjon om virksomheten.

Elsikkerhetsportalen
Lyse Elnett har en egen nettside som handler om elsikkerhet. Her er det også informasjon beregnet på elbransjen og elektroinstallatører.

På nettsiden finner du informasjon om regelverk, myndighetskrav, tilsynsarbeidet og mye annet interessant. 

Elsikkerhetsportalen