Slik er prosessen for å bli plusskunde:

  1. Kunde kontakter godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget.
  2. Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen via Elsmart. OBS: Melding må være korrekt utfylt for at den skal kunne behandles av robot.
  3. Anlegg opp til 4,6 kW behandles automatisk, mens større anlegg må behandles og godkjennes manuelt. 
  4. Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn ferdigmelding.
  5. Om det er nødvendig med forsterkninger i strømnettet, bekostes dette av kunden gjennom et anleggsbidrag. Nettforsterkninger utføres av Lyse Elnett.
  6. Anlegget settes i drift.