I første omgang er det ut- og innkobling av sikringslister i isolerte kabelskap for kundeinstallasjoner opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern som installatører med godkjenning kan betjene selv.

De som har godkjenningen kan koble ut - og inn sikringslisten når arbeidet som skal utføres i kundeinstallasjonen kun krever denne type arbeid i strømnettet.

NB: Alt meldepliktig arbeid må fortsatt meldes i Elsmart. 

Minner om at det kun er montører i Lyse Elnett eller montører vi har avtale med som har lov til å sette opp eller demontere strømmålere. Dersom en automatisk Aidon-strømmåler skal flyttes eller tas ned, må dette meldes inn til oss først slik at datasystemet samsvarer med det som utføres.