I første omgang er det ut- og innkobling av sikringslister i isolerte kabelskap for kundeinstallasjoner opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern som installatører med godkjenning kan betjene selv.

De som har godkjenningen kan koble ut - og inn sikringslisten når arbeidet som skal utføres i kundeinstallasjonen kun krever denne type arbeid i strømnettet.

OBS: Alt meldepliktig arbeid må fortsatt meldes i Elsmart.