• Inn og utkobling av sikringslister i isolerte kabelskap
    Arbeid i kundeinstallasjon som kun krever ut- og innkobling i isolert kabelskap kan utføres av montør som faglig ansvarlig har godkjent i sitt selskap. Ordningen gjelder kundeanlegg på opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern /målervern.
  • Målermontasje 
    Arbeid med å utarbeide kurs er startet. Dette er noe utsatt på grunn av restriksjoner for å hindre smitte. Planen nå er å ha det klart i 3. kvartal 2020.