• Inn og utkobling av sikringslister i isolerte kabelskap
    Arbeid i kundeinstallasjon som kun krever ut- og innkobling i isolert kabelskap kan utføres av montør som faglig ansvarlig har godkjent i sitt selskap. Ordningen gjelder kundeanlegg på opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern /målervern.
  • Målermontasje 

    1. De som er godkjent, kan ta ned og sette opp igjen måleren i samme anlegg. For eksempel i forbindelse med ombygging/flytting av sikringsskap. NB! Det er ikke tillatt å flytte målere mellom anlegg.
    2. Når det er en måler med gateway som tas ned, skal måleren ikke settes opp igjen, men byttes. De som er godkjent kan bytte disse målerne selv. På Elsmart-meldingen vil det oppgis nødvendig informasjon som trengs for målerbyttet

    Planen er å åpne for å bytte måler ved forsterkning eller på nyanlegg senere.