• Faglig ansvarlig er godkjent etter å ha mottatt og kvittert for "Sikkerhetskort" i Permitto. 
  • Montører er godkjent etter å ha mottatt og kvittert for "installatørkort" i Permitto. 
    OBS: Du kan kun utføre betjening og arbeid som er avkrysset i "installatørkort". Du kan ikke få godkjenning før farlig ansvarlig er godkjent av Lyse Elnett. Det er faglig ansvarlig i selskapet som godkjenner montører.