• Faglig ansvarlig er godkjent etter å ha mottatt og kvittert for "Sikkerhetskort" i Permitto. Det er faglig ansvarlig i selskapet som godkjenner montører.
  • Montører er godkjent etter å ha mottatt og kvittert for "installatørkort" i Permitto. 

  • Montører kan kun utføre betjening og arbeid som er avkrysset i "installatørkort".