Har du spørsmål rundt

  • Måling av for eksempel jordfeil, elektromagnetisk felt og isolasjonsmotstand
  • Opphør av måler og abonnement.
  • Stenging i forbindelse med skade og brann.

Sendes til Teknisk kundeservice.