Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Installering av nytt elektisk utstyrt i bolig

Elsikkerhet for installatører

Dere som har arbeidsoppgaver knyttet til elanlegg og elektriske produkter har et spesielt ansvar for at elsikkerheten blir ivaretatt. Gjennom ditt arbeid kan du bidra til at det blir færre branner forårsaket av elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk anlegg.

Minner om at det kun er montører i Lyse Elnett eller montører vi har avtale med som har lov til å sette opp eller demontere strømmålere NB: Dersom det er en ny automatisk Aidon-strømmåler som skal flyttes eller tas ned, må dette meldes inn til Lyse Elnett først slik at datasystemet samsvarer med det som utføres.

Alle virksomheter som lovlig skal kunne prosjektere, utføre og vedlikeholde elektriske anlegg i Norge må være registrert i DSB sentrale register ”Elvirksomhetsregisteret”, tidligere kalt installatørregisteret. Registeret inkluderer tradisjonelle installatørvirksomheter, prosjekterende virksomheter og sakkyndige selskaper.

Elvirksomhetsregisteret krever identifisering via Altinn og forutsetter at installatør tildeles denne rollen av daglig leder. Identifisering via Altinn vil sikre datakvalitet og oppdatert informasjon om virksomheten.

Se mer informasjon på nettsiden til DSB:

Registreringsforskriften
Elvirksomhetsregisteret

Elsikkerhetsportalen
Lyse Elnett har en egen nettside som handler om elsikkerhet. Her er det også informasjon beregnet på elbransjen og elektroinstallatører.

På nettsiden finner du informasjon rettet mot elbransjen, om regelverk, myndighetskrav, tilsynsarbeidet og mye annet interessant. Vi hjelper deg med hva du skal se etter!

Til Elsikkerhetsportalen