Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Elsikkerhet for skoler

Elsikkerhet for skoler

Lyse og Brannvesenet i Sør-Rogaland har i samarbeid tilbudt informasjon om elvett og brannsikkerhet i hjemmet. Undervisningen er lagt opp for å engasjere elevene. Den tar mål av seg å spre informasjon på en enkel og relevant måte tilpasset aldersgruppen.

Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. De fleste boligbranner er forårsaket av feil bruk av eller feil på elektriske apparater. Holdningsskapende tiltak både hos barn og voksne er viktig for å få ned tallet på boligbranner. Bærbar PC i sengen, et virvar av skjøteledninger, lading av mobiltelefon om natten er eksempler på ting som kan forårsake brann. Små endringer kan gjøre en stor forskjell hvis du bare vet om hva du skal gjøre.

Lyse har et undervisningsopplegg som tilbys skoler, primært 9. trinn. Vi håper dette er av interesse for deres skole. Ta kontakt via DLE@lyse.no for nærmere opplysninger.