Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ny sentralnettstasjon i Time/Sandnes

Statnett planlegger ny sentralnettstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommune i forbindelse med planer for ny hovedforsyning fra Lysebotn til Sør-Rogaland. Lyse Elnett ha behov for flere nye strømlinjer ut og inn av en ny stasjon. Tilleggssøknaden om ny stasjon og ny trase er lagt ut på høring.

Høsten 2016 har det vært vurdert tre alternative tomter for en ny stasjon. Det er Espeland og Helgeland i Sandnes kommune og Fagrafjell på grensen mellom Sandnes og Time kommune

Plassering av ny stasjon vurderes i forbindelse med planene for ny hovedforsyning inn til regionen. Den nye kraftledningen var først planlagt mellom Lysebotn og Stølaheia i Stavanger, men etter nye vurderinger blir også andre alternativer utredet. Trasé fra Seldalsheia og sørvestover ned mot Gjesdal kommune er identifisert som en mulig løsning.

Tilleggssøknad med ny stasjonsplassering og nye linjer er til behandling hos NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat med høringsfrist 15. februar 2017. NVE arrangerte åpent møte 10. januar på Ganddal bydelshus. Det er lagt ut mer informasjon på NVE sine nettsider.

 

 

 • Om prosjektet
 • Dokumenter og kart
 • Kontakt oss
 • Framdriftsplan
Illustrasjon av ny transformatorstasjon på Fagrafjell. Illustrasjon: Statnett Om prosjektet

Statnett har ansvaret for motorveiene for strøm og transporterer strøm til regionen. I sentralnettstasjoner i Sør-Rogaland overtar Lyse Elnett stafettpinnen og transporterer strøm videre rundt i regionen. Dette gjør at begge selskapene har behov for linjer til og fra denne nye stasjonen.

Statnett har samlet informasjon om ny hovedforsyning inn til regionen på sin nettside.

Lyse Elnett planlegger oppgradering av strømnettet på Sør-Jæren mellom Vagle i Sandnes kommune og Opstad i Hå kommune. Det vil være to strømlinjer fra den nye sentralnettstasjonen og vestover for å forsyne strømnettet på Sør-Jæren. I tillegg vil det være to strømlinjer nordover for å forsyne Stavangerområdet, og en strømlinje østover for å forsyne Sandnes øst, Gjesdal og Ryfylke.

Lyse Elnett vil sende egne konsesjonssøknader for disse forbindelsene.

Kontaktperson

Børre Dybesland
Avdelingsleder nettutvikling
Epost
Tlf: 51908061

 

Framdriftsplan

Tiden framover:

Foreløpig tidsplan for prosjektet som av ulike årsaker kan bli endret.

 • Statnett planlegger å sende tilleggssøknad for det nye alternativet rundt nyttår 2016/2017

 • Lyse Elnett planlegger å sende konsesjonssøknad for strømlinjer til og fra ny sentralnettstasjon i 2017

 • Mulig framdrift for bygging:
  Tilknytning av forbindelser mot nytt sentralnettspunkt

  • Eksisterende Stokkeland 2022-2023

  • Jærnettet, første trinn, tilknyttes 2023-2025

  • Sandnes øst, Gjesdal og Ryfylke tilknyttes 2023-2030

 

Dette har skjedd:

 • Høsten 2014 og våren 2015 sendte Statnett tilleggssøknader til NVE for konsesjon om bygging av ny sentralnettlinje fra Lyse til Stølaheia 
 • Høsten 2015 ble det klart at en alternativ rute i Sandnes, sør for Sandnes sentrum mot Stokkelandsområdet, kunne være et bedre første trinn i utbyggingen enn den opprinnelige planen om å bygge direkte til Stølaheia i Stavanger
 • Statnett arrangerte åpent møte i Sandnes 3. mai
 • Statnett arrangerte åpent møte 27. september Gandal bydelshus