Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ny sentralnettstasjon i Time/Sandnes

Statnett planlegger ny kraftlinje mellom Lysebotn i Forsand og Fagrafjell i Sandnes og Time kommune. På Fagrafjell er det også planer om ny transformatorstasjon. Lyse Elnett vil ha et anlegg for å ta ut strøm fra denne stasjonen, vil også ha behov for flere nye strømlinjer ut og inn av en ny stasjon.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler søknad om konsesjon for ny kraftlinje og ny transformatorstasjon, mens vedtak fattes av Olje- og energidepartementet. I desember 2017 kom det en anbefaling fra NVE om å gi konsesjon til ny stasjon på Fagrafjell og følge trasè for eksisterende kraftlinjer mellom Lysebotn og Seldalsheia i Sandnes. På samme strekket er planen å rive en av de eksisterende linjene. Videre inn mot Sandnes anbefaler NVE at ny linje går parallelt med eksisterende linjer til Skjelbreid hvor det vil være ny trasè fram til Fagrafjell.

Det er lagt ut mer informasjon på NVE sine nettsider.

 • Om prosjektet
 • Dokumenter og kart
 • Kontakt oss
 • Framdriftsplan
Illustrasjon av ny transformatorstasjon på Fagrafjell. Illustrasjon: Statnett Om prosjektet

Statnett har ansvaret for motorveiene for strøm og transporterer strøm til regionen. I sentralnettstasjoner i Sør-Rogaland overtar Lyse Elnett stafettpinnen og transporterer strøm videre rundt i regionen. Dette gjør at begge selskapene har behov for linjer til og fra denne nye stasjonen.

Statnett har samlet informasjon om ny hovedforsyning inn til regionen på sin nettside.

Lyse Elnett planlegger oppgradering av strømnettet på Sør-Jæren mellom Vagle i Sandnes kommune og Opstad i Hå kommune. Det vil være to strømlinjer fra den nye sentralnettstasjonen og vestover for å forsyne strømnettet på Sør-Jæren. I tillegg vil det være to strømlinjer nordover for å forsyne Stavangerområdet, og en strømlinje østover for å forsyne Sandnes øst, Gjesdal og Ryfylke.

Lyse Elnett vil sende egne konsesjonssøknader for disse linjene.

Kontaktperson

Jan Terje Larsen
Prosjektleder for Lyse sitt anlegg i Fagrafjell transformatorstasjon
Epost
Tlf: 51908624

Odd Henning Abrahamsen
Nettutvikler for overordnet strømnett i vår region
Epost
Tlf: 51908097

Framdriftsplan

Tiden framover:

Foreløpig tidsplan for prosjektet som av ulike årsaker kan bli endret.

 • Lyse Elnett planlegger å sende de første konsesjonssøknadene for nye strømlinjer ut fra ny sentralnettstasjon på Fagrafjell i løpet av 2018

 • Mulig framdrift for utbygging av linjer:
  Tilknytning av forbindelser mot nytt sentralnettspunkt

  • Eksisterende Stokkeland 2022-2023

  • Jærnettet, første trinn, tilknyttes 2023-2025

  • Sandnes øst, Gjesdal og Ryfylke tilknyttes 2023-2030
    

Dette har skjedd:

 • I desember 2017 anbefaler Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, å gi konsesjon for ny kraftlinje mellom Lysebotn og Fagrafjell, samt ny transformatorstasjon på Fagrafjell. 
 • Mai 2017: Statnett sendte tilleggssøknad med justeringer av trasè  
 • 10. januar 2017: NVE arrangerte folkemøte på Ganddal bydelshus 
 • I desember 2016 sendte Statnett tilleggssøknad som omfattet ny transformatorstasjon på Fagrafjell. 
 • 3. mai 2016: Statnett arrangerte åpent møte i Sandnes
 • Høsten 2015 ble det klart at en alternativ rute i Sandnes, sør for Sandnes sentrum mot Stokkelandsområdet, kunne være et bedre første trinn i utbyggingen enn den opprinnelige planen om å bygge direkte til Stølaheia i Stavanger
 • Høsten 2014 og våren 2015 sendte Statnett tilleggssøknader til NVE for konsesjon om bygging av ny sentralnettlinje fra Lyse til Stølaheia