Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Forbruket /fakturaen min har økt etter at jeg fikk ny strømmåler. Kan det stemme?

Det er mange faktorer som påvirker din faktura. Vær oppmerksom på at nettleie, forbruksavgift og strømpriser kan ha økt i forhold til faktura du sammenligner med. Sjekk også om den forrige faktura fra oss er basert på et stipulert forbruk. Målerstand på gammel måler blir avlest ved målerbytte. Dersom siste faktura før målerbytte er basert på stipulert forbruk, så vil eventuelt avvik mellom stipulert forbruk og reelt forbruk bli fakturert på første faktura etter målerbytte. Vi anbefaler at alle jevnlig leser av og melder inn målerstand hvis du ikke har ny automatisk strømmåler.

Når du sammenligner forbruk i en måned med samme måned året før, så kan forbruket være noe ulikt av flere årsaker. For det første kan en måned (hvis du hadde gammel strømmåler da) være basert på stipulerte målerstander, mens ny måler har faktisk forbruk helt ned på timesnivå. I tillegg kan det være forskjell på utetemperatur, antall personer i boligen den måneden, bruk av nye elektriske apparater, endret brukervane osv.  Vi anbefaler derfor at du sjekker forbruk over lengre perioder der du har avlest målerstand, gjerne år. 

Den forrige strømmåleren kan ha vært av eldre type, og kan ha registrert et noe lavere forbruk enn faktisk forbruk. Det er kjent at eldre mekaniske strømmålere med dreieskive kan ha registrert for lavt strømforbruk. Alle nye automatiske strømmålere har vært gjennom en sluttkontroll for å dokumentere at de er i henhold til krav som stilles til målenøyaktighet.

Alle nye strømmålere blir både typegodkjent og testet i en sluttkontroll i henhold til krav som stilles. I Norge er det Justervesenet som følger opp at kravene følges.