Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Vil du flytte linje, kabel eller anlegg?

Ønsker du å flytte strømkabel, linjenett, gatelys, legge om fra luftstrekk til jordkabel på eiendommen din eller flytte andre anlegg Lyse har, må du normalt betale for dette. Alle henvendelser om flytting eller omlegging av anlegg må meldes skriftlig til Lyse Elnett av kunde /tiltakshaver eller dens representant.

​Lyse Elnett starter ikke planlegging eller gjennomføring av arbeid før vi har mottatt skriftlig aksept for eventuelle kostnader som kunde skal betale. Det må være praktisk mulig å gjennomføre ønsket endring og fungere i forhold til drift av strømnettet.

Kostnader ved utbygging
Kostnader i forbindelse med flytting av anlegg må som utgangspunkt dekkes av kunde (tiltakshaver). Hvor store kostnadene er varierer etter hva du ønsker gjennomført og hvilke alternative løsninger som finnes.

Skjema for flytte infrastruktur