Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Vil du flytte linje, kabel eller anlegg?

Ønsker du å flytte strømkabel, linjenett, gatelys, legge om fra luftstrekk til jordkabel på eiendommen din eller flytte andre anlegg Lyse har, må du normalt betale for dette. Det inngås avtale om flytting av anlegg før Lyse Elnett begynner planlegging av arbeidet. 

Det må være praktisk mulig å gjennomføre ønsket endring og fungere i forhold til drift av strømnettet.

Kostnader ved utbygging
Kostnader i forbindelse med flytting av anlegg må som utgangspunkt dekkes av kunde (tiltakshaver). Hvor store kostnadene er varierer etter hva du ønsker gjennomført og hvilke alternative løsninger som finnes.

Skjema for flytte infrastruktur