Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

For kunder

Oppgraderingen som nå gjøres i Stavanger sentrum er den største investeringen i sentrum siden strømnettet ble bygget i sin tid. Det er behov for å gjøre denne oppgraderingen for å sikre god og stabil strømforsyning i årene som kommer. Dersom du ikke finner svar på det du lurte på, så kan du kontakte oss ved å sende epost til smartnett@lyse.no.

Informasjonsbrev sendt ut i forbindelse med oppstart av arbeidet i Stavanger sentrum i 2016.

10 større næringskunder og 20 mindre næringskunder blir rekruttert som piloter i prosjektet. Dersom din bedrift vil delta, så kan du ta kontakt med Lyse på epost taf@lyse.no. Pilotkundene får mulighet til å sammenligne sitt forbruk med forbruket til tilsvarende bygg. Vi gir deg råd om hvordan du kan spare strøm, penger og miljøet. Alle som deltar får en gratis energianalyse, der vi kommre på befaring og utarbeider en rapport som blant annet forteller om standarden på bygget og gir råd om mulige tiltak.

Du får ta del i Optima Energi, et energioppfølgingssystem. Undersøkelser og erfaringsprosjekter viser at aktiv bruk av Optima Energi kan gi besparelser på 5-10 prosent.

Invitasjonsbrev til aktuell næringskunder.


Spørsmål og svar i forbindelse med ombygging av nettstasjonene:

Hvorfor må strømmen kobles ut?
For at våre montører skal jobbe sikkert med å installere nytt utstyr i nettstasjonene, er det nødvendig å koble ut strømmen. Vi forsøker alltid å legge planlagt strømstans til tidspunkt hvor det gir minst mulig ulemper for våre kunder.

Hvordan blir kunder varslet om strømstans?
Du vil få varsel på SMS eller epost i god tid før arbeidet starter. Her gis informasjon om tidspunkt, samt estimert tid for strømstans, som gjelder for deg. Gå gjerne inn på www.lysenett.no/minside for å sjekke at vi har riktig mobilnummer eller epost slik at varslingen når fram til deg.

Når blir strømmen koblet ut?
Arbeidet er i utgangspunktet lagt til nattestid, det vil si hovedsakelig klokken 23.00-06.00 (hvor lenge hver enkelt kunde er uten strøm vil variere innenfor et tidsrom på 7-12 timer). Det er mange ulike type kunder i dette området som får strøm fra den samme nettstasjonen.  Det gjør det utfordrende å finne et tidspunkt som gir minst mulig ulempe for våre kunder.

Hvorfor vil ikke Lyse bruke aggregat?
Lyse Elnett har vurdert bruk av aggregat, men har på bakgrunn av størrelse på aggregat som er nødvendig for å dekke behovet, og sjenanse i form av støy og eksos kommet til at Lyse i utgangspunktet ikke setter opp aggregat. Aggregatene som må benyttes vil være på størrelse med store containere.

Hva gjør jeg hvis jeg trenger aggregat?
Dersom du som kunde ønsker å benytte aggregat for å dekke ditt strømbehov ved strømstans, er det viktig at du bruker godkjent elektriker som har dialog med Lyse Elnett før tilkobling.

Hvilken hjemmel har Lyse til å ta strømmen ved denne type arbeid?
Standardvilkår for nettleie og tilknytning beskriver hjemmel for planlagte strømstanser. Du finner vilkårene på denne nettsiden:  www.lysenett.no/standardvilkar