Skjema for tilknytning til strømnettet hos Lyse Elnett sendes på epost til oppdragsstyring@lyse.no.

Dersom du har ytterligere spørsmål kan du kontakte oss via dgnett@lyse.no.