Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Krav på redusert forbruksavgift for elektrisk kraft?

Enkelte bedrifter har rett til redusert forbruksavgift eller fritak fra hele avgiften. Det er bedriften selv som må dokumentere om kriteriene for redusert avgift er oppfylt.

Nettselskapet har ansvaret for å hente inn dokumentasjon på at bedrifter har rett til fritak eller redusert forbruksavgift for elektrisk kraft.

Egenerklæringsskjema må sendes inn av bedriften hvert år, selv om bedriften ikke har gjort endringer som har betydning for om du har krav på reduksjon eller fritak. Vi gjør oppmerksom på at administrasjonsbygg ikke kan omfatte leveransen det kreves reduksjon for. Som administrasjonsbygg regnes bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør over 80 prosent eller mer av byggets totale areal.

Dersom bedriften din gjør endringer som har betydning for den reduksjonen eller fritaket du har, så må det meldes fra til oss umiddelbart. Bedrifter må selv kontrollere at de er registrert hos nettselskapet med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode.

Mer informasjon om reglene finner du på nettsidene til Skatteetaten.

Følgende dokumentasjon for hvert målepunkt sendes inn:

  1. Egenerklæringsskjema om rett til redusert forbruksavgift eller fritak for avgift.

  2. Ny utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund hvor næringskoden til firma kommer fram

  3. Eget brev og registerutskrift fra Enhetsregisteret dersom det kreves refundert forbruksavgift tilbake i tid.

  4. Dokumentasjon i henhold til forskrift om særavgift § 3-12

Skjema for dokumentasjon om redusert forbruksavgift Skjema for dokumentasjon om fritak for forbruksavgift