Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Om strømnettet

Om strømnettet

Strømnettet vårt er inndelt i tre nivåer; sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. God og sikker strømforsyning blir bare mer og mer viktig. 24 timer i døgnet året rundt er ansatte på jobb for å sikre at du har strøm til enhver tid.

Sentralnettet kan sammenlignes med "motorveier" som sørger for at strøm blir transportert mellom ulike deler av landet og fra kraftverk og inn til regioner. Regionalnettet transporterer strøm rundt omkring i en region, mens distribusjonsnettet til slutt sørger for at strømmen kommer helt fram til det enkelte hus, hytte og bedrift.

I tillegg til linje- og kabelnettet består strømnettet av transformatorstasjoner og nettstasjoner som transformerer spenningen mellom de tre nivåene i strømnettet og ned til den spenningen kundene har.

Nettselskap

I Norge er det rundt 140 nettselskaper som har ansvaret for hver sin del av nettet. Det er Statnett som har ansvaret for å bygge og drifte sentralnettet i Sør-Rogaland, mens Lyse Elnett har ansvaret for regionalnettet. Distribusjonsnettet er fordelt på flere nettselskaper, der Lyse Elnett har ansvaret for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Time, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Strand og Hjelmeland. 

Strømnettet er  er naturlig monopol siden det ikke er hensiktsmessig å bygge parallelle strømlinjer til samme sted. Dette gjør at strømkunder ikke kan velge nettselskap selv. Nettselskapene er derfor strengt regulert og kontrollert  av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Myndighetene bestemmer for eksempel hvor store inntekter nettselskap kan ha, hvordan kunder skal kompenseres ved strømbrudd og hvordan nettleiepriser skal settes. Alle som har strøm inn til sitt bygg betaler nettleie til nettselskapet sitt. Nettleie dekker kostnader nettselskapet har for å sikre et stabilt og robust strømnett i regionen.
 

Beredskap 24/7

Alle nivåene i strømnettet må være bygget og driftes slik at det kan transportere nok strøm til forbruket på den aller kaldeste dagen som kan komme. Hovedprinsippet for strømforsyningen er at den skal kunne opprettholdes selv om det oppstår feil på en linje eller kabel. 

Lyse Elnett er blant nettselskapene i landet som har få strømbrudd som varer noe tid. Oppetiden i strømnettet ligger på rundt 99,994 prosent i normalår. Likevel er det viktig å ha en beredskapsorganisasjon som kan rette feil uansett når på døgnet de oppstår. Lyse har en stor vaktstyrke som rykker ut for å gi kunder strømmen tilbake så raskt som mulig hvis feil oppstår. Det er egen instruks for vaktene hvor det er stilt krav til responstid og tilgjengelighet.