Det er kun nettleien det er forsket på i prosjektet. Rundt halvparten av det du betaler i på regningen er avgifter til staten, og ble ikke endret i prosjektet. 

Fastleddet, som er et fast årlig beløp, ble ikke endret i pilotprosjektet. Det var to ulike prismodeller som ble testet i prosjektet, såkalt abonnert effekt og tidsdifferensiert energipris. Effekt måles i kW, og er enkelt forklart hvor mye strøm som brukes på et gitt tidspunkt.

Prismodell 1: Abonnert effekt

I denne modellen var det penger å spare på å holde et jevnt lavt forbruk, uten for høye forbrukstopper. i Prismodellen abonnerer kunder på et gitt antall kW(effekt) som de maksimalt skal bruke samtidig. Pris for abonnert effekt skal ganges med antall kW som din abonnementsgrense er på. Hvilket abonnement den enkelte kunde blir anbefalt er basert på historisk forbruk. Bruker en kunden mer kW enn abonnementet er på, betaler de en høyere pris for det. 

Fastledd Abonnert effekt Energiledd for forbruk opp til abonnementsgrense Energiledd for forbruk over abonnementsgrense
2640 kr/år 643,75 kr/kW i året 25,41 øre/kWh (april-sept)
26,66 øre/kWh (okt-mars)
125 øre/kWh

Prisen er inkludert 25 prosent moms, 19,79 øre/kWh i forbruksavgift til staten og 1,25 øre/kWh til Energifondet.

Prismodell 2: Tidsdifferensiert energipris

I denne modellen var det penger å spare på å flytte strømforbruket vekk fra to timer om ettermiddagen hvor prisen er høyere (mellom klokken 16 og 18). På andre tidspunkter av døgnet vil prisen per kWh være lavere enn i dag. Kan kunden for eksempel sette på oppvaskemaskin, vaskemaskin, lading av elbil osv etter klokken 18, vil det gi lavere nettleie. 

Fastledd Energiledd kl 00-16 og 18-00 Energiledd 16-18
2640 kr/år 31,24 øre/kWh (april-sept)
​32,49 øre/kWh (okt-mars)
125 øre/kWh

Prisen er inkludert 25 prosent moms, 19.79 øre/kWh i forbruksavgift til staten og 1,25 øre/kWh til Energifondet.