Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Framdriftsplan

Tiden framover:

Foreløpig tidsplan for prosjektet som av ulike årsaker kan bli endret.

 • Lyse Elnett planlegger å sende de første konsesjonssøknadene for nye strømlinjer ut fra ny sentralnettstasjon på Fagrafjell i løpet av 2018

 • Mulig framdrift for utbygging av linjer:
  Tilknytning av forbindelser mot nytt sentralnettspunkt

  • Eksisterende Stokkeland 2022-2023

  • Jærnettet, første trinn, tilknyttes 2023-2025

  • Sandnes øst, Gjesdal og Ryfylke tilknyttes 2023-2030
    

Dette har skjedd:

 • I desember 2017 anbefaler Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, å gi konsesjon for ny kraftlinje mellom Lysebotn og Fagrafjell, samt ny transformatorstasjon på Fagrafjell. 
 • Mai 2017: Statnett sendte tilleggssøknad med justeringer av trasè  
 • 10. januar 2017: NVE arrangerte folkemøte på Ganddal bydelshus 
 • I desember 2016 sendte Statnett tilleggssøknad som omfattet ny transformatorstasjon på Fagrafjell. 
 • 3. mai 2016: Statnett arrangerte åpent møte i Sandnes
 • Høsten 2015 ble det klart at en alternativ rute i Sandnes, sør for Sandnes sentrum mot Stokkelandsområdet, kunne være et bedre første trinn i utbyggingen enn den opprinnelige planen om å bygge direkte til Stølaheia i Stavanger
 • Høsten 2014 og våren 2015 sendte Statnett tilleggssøknader til NVE for konsesjon om bygging av ny sentralnettlinje fra Lyse til Stølaheia