Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Fremdriftsplan

 • Fred Olsen Renewables AS har fått bekreftet sin konsesjon for bygging av Gilja vindkraftverk av Olje- og Energidepartementet.
 • Åpent møte med informasjon om ny linje mellom Gilja og Seldal ble holdt 9. november 2016 i Dirdal.

 • Lyse Elnett planlegger å sende tilleggssøknad for linje mellom Gilja og Seldal innen første kvartal 2017

 • Tilleggssøknad for linje Maudal og Gilja, samt ny transformatorstasjon på Gilja trolig etter 2020
   
 • Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er målet å starte bygging av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia senest i 2019 med ferdigstillelse innen 2021.
   
 • Hvis vindkraftverket ikke realiseres vil byggestart av ny linje mellom Gilja og Rage/Seldalsheia utsettes noen år. Ny linje mellom Maudal og Gilja vil komme noe senere.
   
 • Ny stasjon på Gilja må stå klar rundt 2025 hvis Gilja vindkraftverk realiseres.
   
 • De to eksisterende 50 kV linjene mellom Maudal og Oltedal blir trolig stående inntil nye linjer er ferdigstilt, vi har stabil drift og forsyningssikkerheten er på et tilfredsstillende nivå.