Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Fremdriftsplan

  • Lyse Elnett planlegger å sende tilleggssøknad for linje mellom Gilja og Seldal i løpet av første halvdel 2018. 
  • Det planlegges åpent møte / åpent kontor når det nærmer seg at vi vil sende tilleggssøknaden. 
  • Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er målet å starte bygging av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia i 2019 med ferdigstillelse innen 2021.
  • Dersom vindkraftverket ikke blir realisert vil byggestart av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia først bli mot slutten av 2020-tallet. 
  • Forusatt at Gilja vindkraftverk blir realisert vil ny transformatorstasjon på Gilja trolig bli bygget på slutten av 2020-tallet.
  • Ny linje mellom Maudal og Gilja blir trolig bygget mot slutten av 2020-tallet, men kan bli realisert tidligere dersom behov utenfor Lyse Elnett utløser dette.
  • Den eldste av de to eksisterende 50 kV linjene mellom Maudal og Oltedal blir trolig revet på midten av 2020-tallet, og den andre på slutten av 2020-tallet. 

Dette har skjedd: 

  • Fred Olsen Renewables AS har fått bekreftet sin konsesjon for bygging av Gilja vindkraftverk av Olje- og Energidepartementet.
  • Åpent møte med informasjon om ny linje mellom Gilja og Seldal ble holdt 9. november 2016 i Dirdal.