Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Håbafjell og Tronsholen

Lyse Elnett har søkt om konsesjon for å fornye eksisterende jordkabler ved Tronsholen samt legge 350 meter strømlinje som går ved Kleivane ned i bakken. Det er utbyggere som betaler kostnadene forbundet med delprosjektet ved Kleivane. Konsesjonssøknaden er lagt ut på høring i februar 2018.

Lyse Elnett har over en periode jobbet med å se på muligheten for å legge 132 kV lutflinjer over Håbafjell og 50 kV linjene langs Høylandsåna ned i bakken. Tekniske og økonomiske avklaringer som er gjort i 2017 gjør at vi ikke kan gå videre med prosjektet i et det omfanget.

Bakgrunnen for prosjektet var utbyggere sitt ønske om å frigjøre areal til boligutbygging og Lyse Elnett sitt behov for å reinvestere i Tronsholen transformatorstasjon og for å skifte gamle kabler ut fra stasjonen.

 

  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Kontakt oss
Om prosjektet

I dag går det tre 50 kV strømlinjer nord for Gamle Ålgårdsvei over kirkegården og deretter mot Tronsholen transformatorstasjon. I tillegg går det to 132 kV strømlinjer fra Høylandsåna over Håbafjell og ned til transformatorstasjonen. Det er disse fem strømlinjene som har vært vurdert i prosjektet. Den sørligste strømlinjen over Håbafjell har aldri vært en del av prosjektet. Planen var å legge totalt sju kabelsett i samme grøft fra Tronsholen transformatorstasjon over Håbafjell fram til Høylandsåna.

Nye beregninger viser at behovet for overføring av strøm vil være større enn planlagt kapasitet dersom de aktuelle linjene kables. Dette kommer av at linjer kan overføre større mengde strøm enn kabler. Dersom nødvendig kapasitet skal opprettholdes ved eventuell kabling må det legges ytterligere sett med kabler. Det vil i så tilfelle øke kostnadene vesentlig samtidig som arealbeslaget vil øke, og det er begrenset mulighet for å øke grøftebredden enkelte steder i trasèen.

Behovet for overføring av strøm inn til Tronsholen transformatorstasjon har også endret seg.  Tidligere har det vært planer om å rive en av de to nordligste 132 kV-linjene (Lysebotn-Tronsholen 2) i forbindelse med etablering av ny hovedstrømforsyning fra Lysebotn og inn til regionen. Norges vassdrags- og energidirektorat har nylig gitt midlertidig tillatelse til at denne linjen kan bli stående inntil videre for å kunne knytte til planlagt ny fornybar energi (vind- og vannkraft). 

Konsesjonssøknad:
Lyse Elnett kommer i løpet av januar 2018 til å søke om konsesjon for å bytte dagens 50 kV kabler fra Tronsholen og ned til Gamle Ålgårdsvei 80 (Lyse sin eiendom) på grunn av alder og tilstand på disse. I tillegg søkes det om å få legge 350 meter av 50 kV-luftlinje ved Kleivane ned i bakken. Kostnaden med denne siste delen må dekkes av utbygger som har bestilt endringen.

I offentlig vei (Tronsholen, Prestheiveien, Gamle Ålgårdsvei, Kleivane og Melsheiveien) vil det iverksettes tiltak for å gjøre anleggsperioden så kort som mulig for å begrense ulempene. Planen er å bruke trekkerør siden vi da kan ha kortere strekning av grøften åpen om gangen. 

Det arbeides videre med å se på en reinvestering i Tronsholen transformatorstasjon, men planen om å etablere ny stasjon inne i fjellet er lagt vekk.

Framdrift
​Konsesjonssøknad skal etter planen sendes i januar 2018. 
​Forutsatt at konsesjonssøknad blir godkjent første halvår er planen per dags dato å legge nye kabler siste halvdel 2018. 
 

Kontakt oss

Prosjektleder
Oddvar Fuglestad
Tlf: 51908967
Epost