Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nye kabler Kleivane og Tronsholen

Lyse Elnett har søkt om konsesjon for å fornye eksisterende jordkabler ved Tronsholen samt legge 350 meter strømlinje som går ved Kleivane ned i bakken. Det er utbyggere som betaler kostnadene forbundet med delprosjektet ved Kleivane. Konsesjonssøknaden er lagt ut på høring i februar 2018.

Lyse Elnett har over en periode jobbet med å se på muligheten for å legge 132 kV lutflinjer over Håbafjell og 50 kV linjene langs Høylandsåna ned i bakken. Tekniske og økonomiske avklaringer som er gjort i 2017 gjør at vi ikke kan gå videre med prosjektet i et det omfanget.

Bakgrunnen for prosjektet var utbyggere sitt ønske om å frigjøre areal til boligutbygging og Lyse Elnett sitt behov for å reinvestere i Tronsholen transformatorstasjon og for å skifte gamle kabler ut fra stasjonen.

 

  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Kontakt oss
Om prosjektet

Konsesjonssøknad:
Lyse Elnett har søkt om konsesjon for å bytte dagens 50 kV kabler fra Tronsholen og ned til Gamle Ålgårdsvei 80 (Lyse sin eiendom) på grunn av alder og tilstand på disse. I tillegg søkes det om å få legge 350 meter av 50 kV-luftlinje ved Kleivane ned i bakken. Kostnaden med denne siste delen må dekkes av utbygger som har bestilt endringen.

I offentlig vei (Tronsholen, Prestheiveien, Gamle Ålgårdsvei, Kleivane og Melsheiveien) vil det iverksettes tiltak for å gjøre anleggsperioden så kort som mulig for å begrense ulempene. Planen er å bruke trekkerør siden vi da kan ha kortere strekning av grøften åpen om gangen. 

Det arbeides videre med å se på en reinvestering i Tronsholen transformatorstasjon, men planen om å etablere ny stasjon inne i fjellet er lagt vekk.

Framdrift
​Konsesjonssøknad skal etter planen sendes i januar 2018. 
​Forutsatt at konsesjonssøknad blir godkjent første halvår er planen per dags dato å legge nye kabler siste halvdel 2018. 

Tidligere vurderinger i prosjektet
I dag går det tre 50 kV strømlinjer nord for Gamle Ålgårdsvei over kirkegården og deretter mot Tronsholen transformatorstasjon. I tillegg går det to 132 kV strømlinjer fra Høylandsåna over Håbafjell og ned til transformatorstasjonen. Det er disse fem strømlinjene som har vært vurdert i prosjektet. Den sørligste strømlinjen over Håbafjell har aldri vært en del av prosjektet. Planen var å legge totalt sju kabelsett i samme grøft fra Tronsholen transformatorstasjon over Håbafjell fram til Høylandsåna.

Planen med å legge kabler i bakken ville gitt lavere kapasitet enn det er i dagens strømlinjer i området. Nye beregninger viser at behovet for overføring av strøm vil være større enn den planlagt kapasiteten jordkablene i prosjektet ville gitt. Dersom nødvendig kapasitet skal opprettholdes ved eventuell kabling må det legges ytterligere sett med kabler. Det vil i så tilfelle øke kostnadene vesentlig samtidig som arealbeslaget vil øke, og det er begrenset mulighet for å øke grøftebredden enkelte steder i trasèen.

Behovet for overføring av strøm inn til Tronsholen transformatorstasjon har også endret seg.  Tidligere har det vært planer om å rive en av de to nordligste 132 kV-linjene (Lysebotn-Tronsholen 2) i forbindelse med etablering av ny hovedstrømforsyning fra Lysebotn og inn til regionen. Norges vassdrags- og energidirektorat har nylig gitt midlertidig tillatelse til at denne linjen kan bli stående inntil videre for å kunne knytte til planlagt ny fornybar energi (vind- og vannkraft). 
 

Kontakt oss

Prosjektleder
Oddvar Fuglestad
Tlf: 51908967
Epost