Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nytt strømnett Håland - Fagrafjell

Lyse Elnett har søkt om å få bygge en ny 132 kV kraftledning fra nye Håland transformatorstasjon i Time kommune til nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Sandnes og Time kommuner. Kraftledningen er tidligere meldt som del av Jærnettprosjektet.

Konsesjonssøknaden er lagt ut på høring, og frist for å komme med innspill til NVE er 28. februar 2020. Uttalelser kan sendes inn via denne nettsiden til NVE, på epost eller i brevs form. 

Åpne kontordager
27. januar i kantinen hos Lyse Elnett, Gamle Ålgårdsvei 80 kl. 12.00 - 18.00
28. januar på biblioteket i Klepp rådhus, Solavegen 1 kl. 12.00 – 18.00


I 2016 meldte Lyse Elnett om behov for å oppgradere overordnet strømnett på Sør-Jæren for å sikre god og stabil strømforsyning framover, samt kapasitet til videre vekst. Meldingen gjaldt området mellom Opstad i Hå kommune og Vagle i Sandnes kommune. Prosjektet har siden blitt delt opp i flere delprosjekter. På nettsiden www.lysenett.no/stromjaren finner du melding, utredningsprogram, konsekvensutredning, fagrapporter, tidligere presentasjoner osv.

Siden melding var ute på høring har det skjedd endringer som har betydning for hvordan strømnettet bør bygges ut. Statnett har fått konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Time /Sandnes kommuner, og dette sterke punktet blir viktig for framtidig forsyning av Jærnettet. Den kraftledningen vi nå søker om vil derfor gå mellom nye Fagrafjell transformatorstasjon og en ny transformatorstasjon på Håland, sør for Bryne, som Lyse Elnett søkte konsesjon for i februar 2019.

I tillegg er det bygget en ny transformatorstasjon i Bjerkreim kommune, og Lyse Elnett er i gang med å bygge ny kraftledning mellom Bjerkreim og Opstad, samt ny transformatorstasjon på Opstad. Med disse endringene får vi to nye sterke punkt i strømnettet inn til Jæren. 

Det søkes om å få bygge luftledning mellom Håland og Fagrafjell transformatorstasjon, en strekning på ca 18,8 km. De siste to km inn mot Fagrafjell transformatorstasjon er det søkt om endring på tidligere omsøkte kraftledninger for å samle og gjøre inngrepene noe mindre der det er mulig. Det er også søkt om en mindre justering av Håland transformatorstasjon for å ta hensyn til innspill angående plassering av stasjonen. 

Dokumenter
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning og fagrapporter
Presentasjon fra åpent møte 22. januar 2020

Kart
Detaljert trasékart 1 (Håland og vestover)
Detaljert trasékart 2 (Tjøtta)
Detaljert trasékart​ 3 (sørvest for Hatteland)
Detaljert trasékart​ 4 (norøst for Hatteland)
Detaljert trasékart​ 5 (langs Figgjoelva)
Detaljert trasékart​ 6 (inn mot Fagrafjell)
Detaljkart Eikelandsmyra - justering på tidligere omsøkt kraflinje

Veger og riggplasser trasékart 1
Veger og riggplasser trasékart 2
Veger og riggplasser trasékart 3
Veger og riggplasser trasékart 4
Veger og riggplasser trasékart 5
Veger og riggplasser trasékart 6

Kontaktpersoner: 
Grunneierkontakt Andreas Janson
Epost
​Telefon: 40873870

Prosjektleder Inge Lunde 
​Epost
​Tlf 51908843

Myndighetskontakt Asbjørn Folvik
Epost