Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Henvendelse om infrastruktur

Vi bekrefter å ha mottatt din bestilling hos Lyse Elnett. Det er for tiden stor pågang til Lyse som gjør at du må beregne lengre behandlingstid i alle ledd. Det vil gå rundt 5 uker før du får tilbakemelding med grovt kostnadsestimat for tilknytning eller forsterkning i strømnettet. 3-4 uker etter at du skriftlig har akseptert kostnadsestimat vil det bli tildelt kontaktperson hos Lyse Elnett for prosjektering og gjennomføring. For større utbygginger hvor det er mange interessenter og behov for ny nettstasjon kan det ta 6 måneder eller mer før plan er utarbeidet og prosjekt er klart til utførelse.

Alle bestillinger til Lyse som omhandler utbygging skal meldes inn ved å fylle ut dette skjema.

Det er for tiden stor pågang til Lyse som gjør at du må beregne lengre behandlingstid i alle ledd. Det vil gå rundt 5 uker før du får tilbakemelding med grovt kostnadsestimat for tilknytning eller forsterkning i strømnettet. 3-4 uker etter at du skriftlig har akseptert kostnadsestimat vil det bli tildelt kontaktperson hos Lyse Elnett for prosjektering og gjennomføring.

For større utbygginger hvor det er mange interessenter og behov for ny nettstasjon kan det ta 6 måneder eller mer før plan er utarbeidet og prosjekt er klart til utførelse. 

Lysenett.no: Utbyggingsskjema

Felter merket med * må fylles ut

Generelle opplysninger

Type henvendelse *

AvsenderAnleggsadresse

Fakturainformasjon


Byggherre ihht BHF(Byggherreforskriften)


Byggherrenes representant(ihht BHF)
Kontaktperson/Prosjektleder