På vår nettside kan du finne svar på de fleste spørsmål du måtte ha. Vi har samlet spørsmål og svar på en side for å gjøre det enklere for deg, enten det gjelder priser for nettleie, gravemelding, tilknytning til strømnettet, strømbrudd, jordfeil, åpne HAN-port eller ditt strømforbruk. Her er tips til selvhjelp.