Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Hva er leveringsplikt

Kunder som ikke har inngått avtale med en strømleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra sitt nettselskap. Dette er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er viktig å velge strømleverandør slik at du ikke betaler en høyere pris for strømforbruket ditt enn nødvendig.

Prisen for leveringspliktig kraft er bestemt av NVE. Leveringspliktig kraft fra Lyse Elnett AS faktureres med Nord Pools månedsmiddelpris + 6,25 øre/kWh i påslag (inkludert moms). Etter seks uker øker påslaget til 15 øre/kWh. Lyse Elnett sender jevnlig ut brev til nettkunder som ikke har valgt strømleverandør for å informere om hva dette innebærer.

Dersom du får et slikt brev er det et signal om at du må ta kontakt med en strømleverandør for å bli deres kunde på den adressen dette gjelder.

Strømleverandører
Vi anbefaler strømkunder som ikke har en avtale for strøm å kontakte en strømleverandør. På nettsiden til NVE finner du mer informasjon om valg av strømleverandør.