Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Hva hvis jeg ikke vil ha ny måler?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at det skal tas i bruk automatiske strømmålere, og at de skal installeres innen 1. januar 2019.

Det er åpnet for at kunder kan søke om fritak fra installasjon av automatisk strømmåler (AMS) dersom "installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe". For å få fritak sender du som kunde en skriftlig søknad sammen med dokumentasjon fra lege eller psykolog som bekrefter at kunde har tatt kontakt og gitt uttrykk for frykt eller ubehag som kan knyttes til de nye strømmålerne. 

Fritak vil gjelde for egen bolig /fritidsbolig. Det er juridisk eier av kundeforholdet som må sende søknad om fritak. I henhold til regelverket kan personer som har fått fritak ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas installasjon av ny strømmåler. 

​Det er også mulig å søke fritak etter at ny automatisk strømmåler er installert. I de tilfellene vil Lyse Elnett sette inn en strømmåler uten kommunikasjonsmodul når fritak er innvilget. Søknader om fritak behandles fortløpende. 

Her kan du sende søknad om fritak.