Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Hva hvis jeg ikke vil ha ny måler?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskaper i Norge å installere ny automatisk måler hos alle sine nettkunder. Det betyr at Lyse må installere ny måler hos alle innen 1. januar 2019.

NVE har gjort det mulig å søke om fritak fra installasjon av automatisk strømmåler (AMS) dersom "installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe". Dette kan innvilges av nettselskapet ved at det sendes skriftlig søknad sammen med dokumentasjon fra lege eller psykolog som bekrefter at kunde har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som kan knyttes til de nye strømmålerne.

Et fritak vil kun gjelde for egen bolig /fritidsbolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas installasjon av ny strømmåler. Det kan heller ikke kreves fritak av hensyn til personer som ikke bor i boligen.