Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Hvordan lese fakturaen?

Denne forklaringen skal hjelpe deg å forstå hva fakturaen gjelder, og hva du betaler for. Fakturaen er for en fiktiv kunde.

Kundenummer
Ditt åtte-sifrede nummer hjelper oss å identifisere deg. Fint om du har kundenummeret tilgjengelig når du kontakter oss.

eFakturareferanse
Du trenger dette referansenummer dersom du skal opprette eFaktura eller AvtaleGiro i din nettbank. eFakturareferanse er de åtte første siffer av KID. Avtalegiro referanser er hele KID.

Betalingsfrist
Dersom du betaler fakturaen etter denne datoen må du betale renter som kommer på din neste faktura. Ønsker du å utsette betalingen kan du logge inn på Min Side og be om betalingsutsettelse. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du trenger å dele opp fakturaen.

Kontonummer
Alle innbetalinger skal betales til kontonummer 32010500930. Husk KID-nummeret ved innbetaling.

Målepunkt-ID
Et unikt nummer som identifiserer ditt anlegg. Du trenger målepunkt-ID dersom du skal bytte strøm/kraftleverandør. 

Leveringspunkt
Her står adressen til den strømmåleren som fakturaen gjelder.

Målernummer
Strømmåleren din er den boksen du leser av strømmen fra, og hver måler har et nummer. Dette nummeret finner du på måleren  i strømskapet ditt. Dersom du har lest av strømmen flere ganger i løpet av forrige periode vil dette vise i flere linjer.
Under avlesningsmåte står hvordan du har lest av strømmen din. Stipulert betyr Lyse har beregnet antatt strømforbruk i angitte periode basert på ditt tidligere forbruk. Dette skyldes enten at du ikke har lest av strømmen, eller at strømmen er avlest før månedsskifte. I en måned med 30 dager vil Lyse beregne forbruk de siste fem dagene om du leser av strømmen din den 25. Det anbefales å registrere målerstand den 1. i hver måned for at faktura skal bli mest mulig korrekt. Dersom vi har beregnet for høyt vil du få mindre strømregning neste gang, eller motsatt.

Nettleie
Nettleie er delt inn i energiledd (etter forbruk), fastbeløp og forbruksavgift på faktura. Perioden kan være ulik for de ulike linjene fordi fastbeløpet betales forskuddsvis, for inneværende måned.