Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Hvordan sikres korrekt målerdata?

Strømmålere som brukes av netteiere i Norge er underlagt krav i henhold til norske forskrifter. Alle målere som Lyse Elnett installerer er testet og godkjent etter Europeisk direktiv og norske forskrifter. Mer informasjon om forskriftskrav til strømmålere er på www.norskdata.no. (FOR 2007-12-28 nr 1753)

Du som kunde kan kreve å få måleutstyr kontrollert. Den som ønsker en slik kontroll må selv dekke kostnadene forbundet med dette. Egenandelen er for tiden 2500 kroner. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskriftskrav, vil Lyse Elnett betale kostnaden. Kontrollen blir gjennomført hos et uavhengig laboratorium som er godkjent av Justervesenet.