Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Hvordan sikres korrekt målerdata?

Strømmålere som brukes av netteiere i Norge er underlagt krav i henhold til norske forskrifter. Alle målere som Lyse Elnett installerer er testet og godkjent etter Europeisk direktiv og norske forskrifter. Mer informasjon om forskriftskrav til strømmålere er på nettsiden Lovdata. (FOR 2007-12-28 nr 1753). 

​I tillegg blir det gjort en sluttkontroll på nye strømmålere før de installeres.Det blir også foretatt stikkprøvekontroller etter at strømmålere er installert hvor blant annet krav til nøyaktig måling blir kontrollert. 

Om du har inntrykk av at strømregningen har økt etter at strømmåleren er skiftet ut, kan dette ha en naturlig forklaring. Om du ikke har avlest den gamle måleren riktig, vil den avleses av installatøren og avvik fra tidligere stipulert forbruk tas igjen på ny regning. En annen forklaring kan være at din gamle mekaniske måler rett og slett målte for lite. 

Du som kunde kan kreve å få måleutstyr kontrollert. Den som ønsker en slik kontroll må selv dekke kostnadene forbundet med dette. Egenandelen er for tiden 2500 kroner. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskriftskrav, vil Lyse Elnett betale kostnaden. Kontrollen blir gjennomført hos et uavhengig laboratorium som er godkjent av Justervesenet.